Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Kurczewski"

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) oraz ślad węglowy (CFP)


  Metodyczne różnice i podobieństwa. LCA i CFP - dlaczego warto porównywać? Pozornie środowiskowa ocena cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) oraz ślad węglowy CFC (carbon footprint) mogą wydawać się narzędziami mającymi ze sobą niewiele wspólnego. I choć w rzeczywistości są to techniki zbieżne w wielu obszarach, to wydaje się iż może je faktycznie różnić kwestia, którą można by określić mianem "zaplecza" do zyskania popularności. Ślad węglowy, mający swoje stałe miejsce w systematycznie organizowanych Konferencjach Narodów Zjednoczonych na rzecz Środowiska i Rozwoju, obejmuje zagadnienie zmian klimatycznych, które stanowi jeden z najlepiej uświadomionych społecznie problemów środowiskowych. Badania przeprowadzone jesienią 2009 roku na próbie 26 917 respondentów na obszarze 27 państw Unii Europejskiej pokazały, że Europejczycy postrzegają zmiany klimatyczne jako drugi, po biedzie oraz niedoborze żywności i wody pitnej, problem współczesnego świata [8]. W oczach ankietowanych okazał się on być poważniejszy, aniżeli globalny kryzys ekonomiczny, terroryzm, czy konflikty zbrojne. Warto dodać, że są to wyniki uśrednione z całej analizowanej międzynarodowej próby wykazujące pewne odchylenia na poziomie krajowym. W samej Polsce, w tym samym badaniu (TNO OBOP na próbie 1000 osób) zmiany klimatyczne uplasowały się już na piątej pozycji, po wspomnianych powyżej innych problemach. Dla odmiany w Austrii, Danii i Słowenii, uznano je za kwestię najwyższej wagi. Mimo pewnych różnic na poziomie krajowym wydaje się, że zmiany klimatyczne są problemem znanym, dyskutowanym i rozpoznawanym (czego dowodzą także inne badania przeprowadzone w naszym kraju przez CBOS w 2010 roku) [2, 7]. I to nie tylko w skali europejskiej, ale także globalnej. Z punktu widzenia niniejszego artykułu ma to zasadnicze znaczenie, bowiem pozwala na dokonanie założenia, że narzędzia obejmujące i komunikujące problem zmian klimatycznych mają szansę trafić na po[...]

Analiza ekobilansowa dla sprężarek

Czytaj za darmo! »

Eksploatacja jest dominującą pod względem oddziaływania środowiskowego fazą cyklu istnienia sprężarek.Wprowadzenie Przedmiotem porównawczej oceny jakościowej są trzy modele agregatów sprężarkowych, charakteryzujące się podobną wydajnością produkcji sprężonego powietrza, mimo różnic w sposobie jego uzyskiwania: agregat sprężarkowy A50-380 ❚ , który charakteryzuje się tym, że zasadnic[...]

Szczegółowa analiza ekobilansowa na przykładzie trzech maszyn pakujących

Czytaj za darmo! »

Przykład ilościowego ujmowania oddziaływań środowiskowych powstających w całym cyklu życia skomplikowanych obiektów technicznych.Uzyskanie kompleksowej informacji o oddziaływaniach środowiskowych skomplikowanych obiektów technicznych (maszyn i urządzeń) wymaga od prowadzącego analizę ekobilansową myślenia kategoriami cyklu istnienia (życia), obejmującymi procesy rozciągające się od projekto[...]

Zarządzanie cyklem życia oparte na LCA

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa z wdrożoną koncepcją LCM mają większy potencjał innowacyjny.Jednym z priorytetów rozwoju współczesnych organizacji jest zorientowanie na minimalizację oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorstwa podejmują niejednokrotnie duże wysiłki zmierzające do obniżenia oddziaływań środowiskowych swoich wyrobów i usług. Coraz częściej działania te skutkują zmianami w kształcie cyklu [...]

 Strona 1