Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna WĄSIŃSKA"

Konieczność zmiany w dyrektywie dotyczącej zabawek dla dzieci

Czytaj za darmo! »

Standard bezpieczeństwa - dyrektywę 88/378/EEC opracowano 20 lat temu i obecnie nie przystaje on do wymagań rynku.Zabawki są produktami przeznaczonymi dla szczególnej grupy konsumentów, jaką są dzieci. Są to istoty, które z uwagi na początkowe etapy rozwoju intelektualnego i fizycznego, nie zawsze potrafią poprawnie oceniać zagrożenia przedstawiane przez otoczenie i podejmować właściwe decyz[...]

Zastosowanie QFD na przykładzie projektowania wyrobu sektora maszynowego

Czytaj za darmo! »

QFD jako metoda sterowania jakością przez klienta może być zastosowana m. in. w projektowaniu wyrobów. Przykładem na to jest projektowanie wagonów tramwajowych.Obecnie rynek wyrobów cechuje się dużą dynamiką. Coraz większe wymagania klientów wymuszają na przedsiębiorstwach stosowanie nowych technologii produkcji, które pozwolą uzyskać wyrób najlepiej zaspokajający ich potrzeby. W dodatku pos[...]

Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu w procesie projektowania

Czytaj za darmo! »

Prawo konsumenta do bezpiecznego wyrobu wymusza na projektantach m.in. poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych uwzględniających ryzyko zagrożenia jego zdrowia i życia.Druga połowa XX wieku charakteryzuje się gwałtownym rozwojem nauki i techniki, co umożliwiło m.in. wytwarzanie wyrobów o dużej złożoności. Zmienił się także model konsumpcji. Konsekwencją był wzrost wypadków samochodowych i lotn[...]

 Strona 1