Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna JAKIMOWSKA"

Partycypacja a zachowania projakościowe

Czytaj za darmo! »

Rozwój partycypacji jest sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy.Motywacja to pobudzanie człowieka do działania przez odczuwane potrzeby. Jest to stan wewnętrznego napięcia, skłaniający człowieka do aktywności fizycznej lub intelektualnej [8]. Motywacja jest źródłem naszych zachowań, procesem, w którym rozpoznawane są cele (świadome lub nie) oraz dokonywane wybory. Motywowanie natomiast, to proces świadomego i celowego oddziaływania na postępowanie ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu [2]. O tym jak ważnym zagadnieniem dla systemu zarządzania jakością jest motywowanie świadczy fakt, że definicja motywowania zawarta jest również w normie ISO. Wg niej "Motywacja pracowników do dobrego wykonywan[...]

 Strona 1