Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Mika-Mętel"

Miejsce opakowania w strategii marketingowej

Czytaj za darmo! »

Wzrasta rola opakowania w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. Tworząc strategię opakowania należy ją umiejętnie połączyć z celami firmy i harmonijnie wkomponować we wszystkie elementy koncepcji marketingu - mix. Małgorzata Mika-Mętel: Place of packaging in marketing strategy. The role of packaging in the marketing activities of companies has been constantly growing. When setting up the packaging strategy it is necessary to skillfully connect it with the company’s goals and harmoniously introduce it into a composition of all elements of making together the marketing - mix conception. Wraz ze wzrostem liczby produktów na rynku oraz zróżnicowaniem indywidualnych potrzeb konsumentów opakowanie nabrało szczególnego znaczenia w koncepcji marketingu- mix. Dla wielu spec[...]

Walory promocyjne opakowań


  W obecnych czasach najskuteczniejszym sposobem zdobycia przewagi konkurencyjnej jest właściwe wykreowanie produktu. Szczególne znaczenie ma to w gospodarce wolnorynkowej, gdzie istnieje wielu producentów wytwarzających ten sam rodzaj towaru. Zadaniem opakowania jest działanie na psychikę kupującego w ten sposób, by zmusić go do świadomego lub podświadomego wyboru produktu spośród innych oferowanych przez konkurencje. W tym wypadku wrażenia wywołane przez opakowanie zostają przekształcone w świadomości konsumenta w wyobrażenia o jakości produktu. Warstwa wizualna produktu Warstwa wizualna produktu podnosi wartość i chęć nabycia zapakowanego towaru, reklamuje wyrób i producenta, a tym samym przyczynia się do zwiększenia sprzedaży. Od właściwego zaprojektowania opakowania zależy w dużejmierze powodzenie produktu i popyt na towar. To dzięki atrakcyjnym opakowaniom konsumenci coraz częściej dokonują zakupów impulsywnych, tzn. motywowanych określonym bodźcem, aczkolwiek nie zamierzonych. W bezpośrednim kontakcie konsumenta z opakowanym produktem, szata graficzna musi być tak zaprojektowana, by zachęcała do kupna towaru. Szczególną uwagę zwraca się na barwę opakowania, grafikę, liternictwo, a także na rodzaj użytego materiału opakowaniowego oraz formę konstrukcyjną opakowania. Osoba, która odpowiedzialna jest za spełnienie wymagań w aspekcie promocyjnym ma szerokie pole do popisu, ponieważ urozmaicone techniki komputerowe umożliwiają jej zadanie. Właściwy dobór środków wizualnych nie jest jednak rzeczą łatwą, nie wolno "przesadzić", aby nie stracić żywego kontaktu z odbiorcą. Oddziaływanie warstwy wizualnej opakowania na psychikę odbiorcówmoże występować w ramach trzech zjawisk: wyobrażeń, pamięci i skojarzeń [9]. Jedną z istotnych cech dobrego opakowania jest zdolność wywoływania przez niego pożądanych skojarzeń, które odpowiadają pragnieniomnabywców. Przedewszystkimnależymieć tu na uwadze skojarzenia barw z określonymi pr[...]

Wpływ opakowania na kształtowanie wizerunku produktu


  Zadaniem współczesnego opakowania jest nie tylko ochrona produktu zapakowanego wewnątrz niego, ale również kształtowanie jego pozytywnego wizerunku. Sukces projektantów opakowań uzależniony jest od właściwej promocji produktu, aby zapewnić jego maksymalną sprzedaż. Opakowanie powinno być zaprojektowane w taki sposób, by zwracało uwagę konsumenta i zachęcało do zakupu danego dobra. Projektant warstwy promocyjnej opakowania dysponuje bogatym zestawem środków, które muszą ze sobą wzajemnie współgrać i nawzajem się uzupełniać. Kluczową rolę w kształtowaniu wizerunku produktu oraz w budowaniu jego tożsamości odgrywa rodzaj użytego materiału opakowaniowego, forma konstrukcyjna, barwa oraz wszelkie elementy graficzne. Właściwa kombinacja tych wszystkich elementów opakowania warunkuje odpowiedni "image" produktu, co pozwala na skuteczne osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wśród innych ofert rynkowych. Funkcja promocyjna opakowań gwarantuje efektywny udział produktu na rynku dzięki utrzymaniu odpowiednich relacji pomiędzy produktem a jego nabywcą. Zestaw poszczególnych elementów opakowania dopełnia marka, która nie tylko przyciąga uwagę klienta stanowiąc podstawę do wyobrażenia o produkcie, ale odgrywa istotną rolę w procesie jego użytkowania. Dobrze dobrane opakowanie "wyprzedza" oczekiwania konsumenta umożliwiając podjęcie decyzji o zakupie produktu reprezentującego markę producenta. W procesie budowania wizerunku produktu opakowanie odgrywa niezmiernie istotną rolę i o tym powinni pamiętać wszyscy projektanci innowacyjnych opakowań. Rola materiału opakowaniowego i formy konstrukcyjnej opakowania Forma konstrukcyjna opakowania i rodzaj materiału opakowaniowego muszą być tak dobrane, aby opakowanie odpowiednio zabezpieczało produkt, było funkcjonalne i estetyczne. Materiał opakowaniowy oraz forma konstrukcyjna muszą zapewniać [8]:  łatwość chwytania i przemieszczania opakowań,  stabilność,  łatwość użytkowania zawartości, [...]

Opakowania w e-biznesie


  Wprowadzenie W początkach lat 90. XX w. jedną z najprostszych form wymiany informacji pomiędzy producentami, konsumentami oraz dystrybutorami stał się biznes elektroniczny, tzw. e-business (ang. electronic business). Obecnie nikogo już nie dziwi dokonywanie zakupów z wykorzystaniem różnorodnych, pozbawionych wysokiego ryzyka aplikacji internetowych. Szeroka definicja handlu elektronicznego (ang. e-commerce) została przyjęta w 1998 r. przez Światową Organizację Handlu (WHO); oznacza ona produkcję, marketing, sprzedaż i dystrybucję produktów przez sieci teleinformatyczne.1 Najpopularniejszym modelem biznesowym jest sklep internetowy, tzw. e-shop, który ma za zadanie promować i sprzedawać produkty e-konsumentom, czyli "osobom, które korzystają z Internetu celem ułatwienia sobie procesu zakupu i konsumpcji."2 Warto zauważyć, że różnorodność produktów i usług w sieci oraz szybkość i łatwość realizacji dokonywanych transakcji zachęcają coraz więcej konsumentów do zakupów, nie tylko w sklepach internetowych, ale także na licznych aukcjach internetowych (np. allegro.pl, tablica.pl) oraz serwisach zakupowych (typu markafoni.pl, zlote.wyprzedaze.pl). Wiele powszechnie znanych supermarketów oferuje sprzedaż internetową z dostawą towaru do klienta w obrębie danego miasta (np. delikatesy Alma, Tesco). Producenci wyrobów, biorąc pod uwagę sprzedaż bezpośrednią z wykorzystaniem sieci internetowej i kierując swoje oferty do e-nabywców, muszą szczególnie troszczyć się o wizualizację danego produktu. Dlatego też istotnym elementem w handlu elektronicznym jest opakowanie, które według J. H. Bristona "musi zabezpieczać to, co sprzedaje i sprzedawać to, co zabezpiecza."3 Dla tzw. e-konsumentów najważniejszą rolę odgrywają walory promocyjne opakowań (kompozycja graficzna, liternictwo, informacyjność, jakość wykonania, pojemność itp.) oraz ich walory techniczne (ochrona zapakowanego produktu, jego użyteczność, dostosowanie do mechanizacji proces[...]

 Strona 1