Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Izabela"

Praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach personalnych

Czytaj za darmo! »

W wielu polskich firmach nawet konwencjonalne działania personalne obarczone są licznymi dysfunkcjami.Praktyczne wdrażanie założeń koncepcji marketingu personalnego1 wymaga nie tylko zmiany mentalności i właściwego przygotowania merytorycznego właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej oraz samych pracowników, ale także dysponowania odpowiednią infrastrukturą informatyczną. Jest ona bo[...]

Młodzi nabywcy finalni jako podmioty oddziaływania merchandisingowego

Czytaj za darmo! »

Podejmowane przez oferentów, zarówno producentów, jak i handlowców, działania, których celem jest wywieranie wpływu na klientów w praktyce okazują się mało skuteczne. Charakterystyka próby badawczej W celu poznania opinii młodych nabywców finalnych na temat skuteczności różnych działań merchandisingowych jako bodźców zachęcających ich do zakupu konkretnych wyrobów, autorka przeprowadziła [...]

Outsourcing działań personalnych oraz innych obszarów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana w podejściu przedsiębiorstw do outsourcingu działań personalnych, zwłaszcza związanych z komunikacją. Wstęp Od kilku lat, podobnie jak w krajach wysokorozwiniętych, także w Polsce coraz większą rolę odgrywa outsourcing. Zlecanie zewnętrznym podmiotom realizowania określonych procesów jest częściej stosowane w niektórych branżach, w innych natomia[...]

Marki pracodawców w opiniach polskich pracowników

Czytaj za darmo! »

Pozytywny wizerunek dodatnio wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa jako wytwórcy oraz na wizerunek jego produktów. Wstęp Dla wielu współczesnych nabywców istotne znaczenie posiada marka, pod jaką produkt oferowany jest na rynku. Często czynnik ten uważany jest wręcz za decydujący przy wyborze konkretnego produktu i/lub rezygnacji z innego wyrobu1. Trzeba pamiętać, że człowiek myśli w sposó[...]

 Strona 1  Następna strona »