Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SAWOSZCZUK"

Czym pachnie papier?

Czytaj za darmo! »

Źródłem LZO emitowanych z papieru są przede wszystkim jego podstawowe składniki (celuloza, hemicelulozy, lignina, dodatki wypełniające, zaklejające i uszlachetniające) oraz farby, tusze i inne substancje naniesione na jego powierzchnię. Nowo wyprodukowany papier jest zwykle niskoemisyjny. Z czasem jego składniki ulegają degradacji na drodze różnych reakcji chemicznych (kwasowa hydroliza, [...]

Bezstykowy analizator wilgotności - nowe narzędzie w nauce i praktyce konserwacji papieru

Czytaj za darmo! »

Pogarszanie się stanu obiektów historycznych jest zarówno skutkiem działania czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura (1), wilgotność względna (2), światło (3), zanieczyszczenie powietrza (4), mikroorganizmy (5), jak i czynników wewnętrznych: stanu zachowania, kwasowości i wilgotności danego obiektu. Ta ostatnia wydaje się niezwykle istotnie wpływać na szybkość degradacji przedmiotów wykonanych z papieru, drewna, pergaminu i skóry. Wilgoć nie wpływa bezpośrednio na niszczenie papieru, ale determinuje szybkość rozmnażania drobnoustrojów oraz szybkość sorpcji kwaśnych gazów (SO2, NOx) z atmosfery, tym samym przyszpiesza niszczenie struktury papieru. Badanie procesów degradacji jest utrudnione z powodu ich powolności. W praktyce prowadzi się sztuczne starzenie w podwyższone[...]

 Strona 1