Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Windyka"

Papiernia w Przysiersku

Czytaj za darmo! »

W odległości kilku kilometrów od Świecia, nad Wdą, leży miejscowość Przysiersk, według ustaleń F. Pabicha nazywana przed 1772 r. Przysiersko. W 1772 r. właścicielką Przysierska, zwanego wówczas Heinrichsdorf , była Elżbieta Potocka, żona Antoniego Hutten-Czapskiego, właściciela sąsiedniego Bukowca i tamtejszej papierni. Historia miasta Przysiersk i regionu związana jest z działalnością szlacheckiego rodu Konopackich herbu Odwaga (Mur [...]

Zarys dziejów dusznickiego papiernictwa


  Dokładny czas powstania dusznickiej papierni i nazwisko jej budowniczego nie są znane. Część badaczy, powołując się na zapisy w księgach miejskich Dusznik z połowy XVI w., podaje trzy daty związane z początkiem papierni: 1560, 1561 i 1562. Niestety, nie cytują oni treści wspomnianych archiwaliów. Jedynie Wilhelm Hohaus w publikacji z 1886 r. przytacza fragment dokumentu zawierającego informację o sprzedaży w 1562 r. części młyna papiernikowi o nazwisku Nicol Kretschmer. Pisze on, iż: "w dniu św. Bartłomieja 1562 roku przed szanowną radą miejską stanął Ambrosius Tepper, znany papiernik i zeznał, że prawnie i uczciwie [...]

 Strona 1