Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BŁAŻEJEWICZ"

Postęp w technologii przerobu makulatury

Czytaj za darmo! »

Makulatura stanowi dla przemysłu papierniczego cenne źródło tzw. włókna wtórnego. Powstające na świecie instalacje nowoczesnych szybkich maszyn papierniczych wykorzystują to źródło jako niejednokrotnie jedyny surowiec do produkcji papieru makulaturowego. Wraz z postępem w konstrukcji maszyn papierniczych, umożliwiającym wzrost produkcji poprzez zwiększanie szerokości wstęgi i prędkości maszyny, następuje rozwój technologii przerobu makulatury. Powstają nowoczesne instalacje cechujące się dużą wydajnością produkcji przy niskich stratach produkcyjnych i niskim zużyciu mediów, którymi w tym przemyśle są: energia elektryczna, para i woda świeża. W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względów ekonomicznych, stosuje się urządzenia energooszczędne, zamyka lub ogranicza obie[...]

Przerób i odzysk włókien z kartoników po żywności

Czytaj za darmo! »

Wszyscy wiemy, jak ważne jest wykorzystywanie surowców wtórnych, a tym samym zmniejszenie powstających odpadów. Już w szkołach rozpoczynamy edukację ekologiczną dzieci, ucząc je dbałości o środowisko naturalne, organizując np. zbiórki makulatury. Dla wielu zakładów papierniczych makulatura stanowi bardzo cenny surowiec do produkcji papierów. Tak jest też w zakładach papierniczych Mondi Świecie S.A. Przerabiana tam makulatura pozwala na zastąpienie włókien pierwotnych, produkowanych z drewna, włóknami wtórnymi odzyskanymi z makulatury. Coraz więcej Polaków stara się segregować odpady powstające w gospodarstwach domowych. Z niektórymi z nich mają jednak kłopot. Bywa, że stojąc [...]

 Strona 1