Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA TYRALSKA-WOJTYCZA"

Kolorowa opaska na dłoni: moda czy dowód świadomej postawy?

Czytaj za darmo! »

CEL WARSZTATÓW: -poznanie idei kampanii, w których splatają się działania zmierzające ku zrównoważonemu rozwojowi, -próba zaangażowania uczniów w działania Kampanii Wodnej PAH, -uświadomienie uczestnikom zajęć, jak wiele może człowiek, zwłaszcza jeśli współdziała w grupie, -kształtowanie postawy świadomego człowieka, który potrafi odróżnić szlachet[...]

Różnorodność biologiczna i jej ochrona Jak to ogarnąć?

Czytaj za darmo! »

CZYM JEST RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA? Można oczywiście przytoczyć definicje bardziej i mniej szczegółowe - ale te znajdziemy w wielu mądrych dziełach, a także w wielkiej księdze współczesnego człowieka - w Internecie. Może więc tylko, tak dla wprawki, przypomnijmy: Termin różnorodność biologiczna (ang. biological diversity) stworzony został przez Thomasa Lovejoya w 1980 r. W powszechnym użyci[...]

Zagrożenia różnorodności biologicznej

Czytaj za darmo! »

Szacuje się, że współczesne tempo wymierania gatunków wynosi co najmniej 1 na 1000 gatunków rocznie, tj. minimum 1000 razy wyższe niż w minionych erach geologicznych.  Głównym zagrożeniem, jakie grozi gatunkom, jest kurczenie się powierzchni ich siedlisk, ich fragmentacja, degradacja, a wręcz utrata siedlisk przyrodniczych; wg IUCON jest to 75% przypadków.  Zagrożeniem jest także nadmi[...]

Różnorodność biologiczna i jej ochrona Jak to ogarnąć? (3)

Czytaj za darmo! »

Poznajmy przykłady dobrych praktyk - zachowania/ochrony różnorodności biologicznej Jednym z przykładów jest prowadzenie banków genów i utrzymywanie dzikich przodków roślin uprawnych. Obecnie do celów spożywczych używanych jest zaledwie 1% spośród dziesiątek tysięcy roślin jadanych przez plemiona lokalne na świecie. Pszenica uprawiana jest przez człowieka od ponad 10 000 lat. W Australia[...]

Różnorodność biologiczna i jej ochrona

Czytaj za darmo! »

Sady tradycyjne - to też ochrona zasobów genowych Większość odmian szlachetnych uprawianych w przedwojennej Polsce pochodzi z krajów Europy Zachodniej i z Rosji, ale niektóre, jak np. kosztela oraz ananas berżenicki, bukówka biała czy rarytas śląski, to odmiany, które wzięły swój początek na naszych ziemiach - pochodzą od jabłoni leśnej, której jabłuszka są małe i cierpkie. W Azji Środk[...]

Różnorodność biologiczna i jej ochrona

Czytaj za darmo! »

Ochrona przyrody bez granic Poniższe zestawienie zawiera informacje dotyczące grup obszarów chronionych o charakterze międzynarodowym z odniesieniem do konkretnych jednostek ochrony w Polsce, a także ich powierzchnie i procent powierzchni kraju, jaki one zajmują. Trzeba tu zaznaczyć, że nie zawsze tereny objęte ochroną, np. w sieci Natura 2000, pokrywają się dokładnie z krajowym systemem[...]

Wysłannicy Gai (3)

Czytaj za darmo! »

Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi dzięki wsparciu finansowemu NFOŚ i GW, przygotowała Pakiet edukacyjny Wysłannicy Gai. W skład Pakietu wchodzi 8 filmów: Wodna klepsydra Film traktuje o zagrożeniu zasobów wody traktowanych przez wielu mieszkańców naszego kraju jako dobro, którego nigdy nie zbraknie, po prostu było, jest i będzie. Inne z pewnością są doświadcze[...]

Czyste środowisko wodne - szansa dla wszystkich

Czytaj za darmo! »

Zarys mego toku rozumowania na temat wody przedstawiłam w postaci mapy mentalnej, a przecież trzeba mieć świadomość, że nie ujmuje on szeregu zagadnień szczegółowych. Jeśli temat wody postrzegać przez pryzmat zbiorników wodnych, na przykład rzeki, to zaraz uświadamiamy sobie, że rzeka nierozerwalnie związana jest z doliną rzeczną, a ta również zachęca do realizacji kolejnych tematów, odpowiedzi na ważne pytania, jak na przykład: życie w dolinie rzeki i u jej brzegów, rzeka i jej dolina w literaturze, kulturze, obrzędach, zwyczajach, przyczyny zmian biegu rzeki, przemiany naturalne i antropogeniczne doliny rzecznej, co zagraża dolinie rzecznej?, co możemy zrobić dla jej ochrony?, jak rzeka wykorzystuje energię? Woda to także zagrożenie, zwłaszcza jeśli człowiek wykorzyst[...]

Chrońmy doliny rzeczne - zróbmy ten pierwszy krok na rzecz ich ochrony

Czytaj za darmo! »

Doliny rzeczne to specyficzne ekosystemy łączące środowisko wodne z lądowym. Trudno przecenić ich znaczenie przyrodnicze, a nawet kulturowe i gospodarcze. Przez wiele lat istniały w cieniu innych cennych przyrodniczo obszarów. Może dlatego, że wiele z nich nie było przedmiotem szczególnego zainteresowania, pozwoliło im przetrwać do współczesności. Nie wszystkie jednak miały to szczęście. Każdy z nas, w swoim najbliższym otoczeniu, z pewnością potrafi ocenić sytuację w tej kwestii. Czy dzisiaj nadszedł ich czas, czas zrozumienia potrzeby ich ochrony? Czy wykorzystamy tę szansę, że w Polsce są jeszcze naturalne doliny rzeczne? Czy będziemy umieli stawić czoła agresywnej, tak często nielogicznej zabudowie i działaniom hydrotechnicznym nie współgrającym z przyrodą? [...]

Jak sobie radzić z powodzią - edukacja powodziowa dzieci i dorosłych

Czytaj za darmo! »

Temat: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz do organizacji konkursu w szkole dotyczących problematyki powodziowej. Forma realizacji: warsztaty dydaktyczne. Czas zajęć: 16 godzin dydaktycznych (2 x 8 godzin). Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów z miejscowości leżących wzdłuż rzeki/rzek, która na danym obszarze jest przyczyną powodzi, oraz przedstawiciele samorządów (władz lokalnych lub służb kryzysowych z poszczególnych gmin) i mediów lokalnych. Cele szkolenia Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dotyczących problematyki powodziowej przez poznanie podstawowych informacji z tego zakresu: - zjawisko powodzi (przyczyny, skutki, nieuchronność powodzi, powodzie historyczne, znaki powodziowe....) - analiza na przykładzie lokalne[...]

 Strona 1  Następna strona »