Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Najzarek"

Intensyfikacja procesów przemysłowych metodami kombinatorycznej katalizy heterogenicznej

Czytaj za darmo! »

Badano zróżnicowane wypełnienia strukturalne i wskazano na te elementy budowy, które promują cieplno-przepływową efektywność strukturalnych nośników w złożu katalitycznym dla gazowych reagentów. Na powierzchnię nośnika strukturalnego naniesiono cienkowarstwowy katalizator VPO i wykazano jego sprawność w reakcji selektywnego utlenienia n-butanu do bezwodnika maleinowego, w warunkach podobny[...]

 Strona 1