Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Nasalski"

Model klastra producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu DOI:10.15199/65.2015.4.2

Czytaj za darmo! »

STRESZCZENIE: Najważniejszą determinantą skutecznej implementacji klastrów w gospodarce żywnościowej jest racjonalność ich celów i struktury. Koncentracja i specjalizacja producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu predysponuje ich do utworzenia inicjatywy klastrowej. Analiza funkcjonowania tych podmiotów i ich otoczenia wskazuje na zasadność wdrożenia modelu klastra zbliżonego do włoskiego dystryktu przemysłowego, którego najogólniej ujęte cechy to m.in. brak sformalizowania struktury i brak powiązań kapitałowych. Racjonalne wydaje się również funkcjonowanie brokera sieciowego koordynującego i aktywizującego działania całości klastra oraz budującego struktury sprawnego partnerstwa i współpracy. W pierwszym etapie inicjowania kooperacji należy pobudzić świadomość funkcjonowania w klastrze oraz zdolność wykorzystywania jego potencjału. Artykuł powstał jako efekt wdrożenia projektu 7PR TRADEIT na Podlasiu.Klaster to "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągając masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglomeracji) odnoszą sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach działalności" [6]. Konkurowanie pojedynczych przedsiębiorstw o bezpośredniego klienta przeradza się często w konkurowanie grup podmiotów gospodarczych budujących kompleksowe łańcuchy dostaw. Dążenie do sprawniejszego wykorzystywania szans wynikających m.in. z globalizacji skłania podmioty gospodarcze do wdrożenia nowych strategii rozwoju obejmujących m.in. funkcjonowanie porozumień partnerskich wykorzystujących nie tylko czynniki przewagi konkurencyjnej pojedynczych przedsiębiorstw, ale r[...]

 Strona 1