Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"FILIP BORATYŃSKI"

Laktony cz. XXXIII1). Synteza i aktywność antyfidantna alkilopodstawionych e-laktonów

Czytaj za darmo! »

Utleniano metylo-, dimetylo- i trimetylocykloheksanony metodą Baeyera i Villigera za pomocą kwasu m-chloronadbenzoesowego do odpowiednich e-laktonów. Utlenianie nienasyconych ketonów terpenowych: (-)-werbenonu (8) i (+)-dihydrokarwonu (11) prowadziło, w zależności od ilości użytego utleniacza, do mieszaniny epoksyketonów oraz epoksy-e-laktonów. e- Laktony poddano testom na aktywność antyfidantną w stosunku do szkodników magazynowych (larwy i chrząszcze trojszyka ulca, chrząszcze wołka zbożowego, larwy skórka zbożowego). The Baeyer-Villiger oxidn. of some Me, Me2 and Me3 substituted cyclohexanones with m-ClC6H4COOH afforded resp. e-lactones. Unsatd. terpenoid ketones: (-)-verbenone and (+)-dihydrocarvone were oxidized under the same conditions to mixts. of resp. epoxyketone[...]

 Strona 1