Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ SIEMIŃSKI"

Znacznik położenia włókien w przędzy jako narzędzie oceny jej zmęczenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawia się koncepcję oceny odporności struktury przędzy na zmęczenie, jakiemu podlega w procesach technologicznych. Łatwa obserwacja zjawisk zmęczeniowych (np. na krośnie) może okazać się przydatna, gdyż z jednej strony stwarza warunki zmierzające ku poprawie jakości przędzy (obszar przędzalnictwa), z drugiej zaś ku zmianom warunków jej przetwarzania (obszar tkactwa). Założono, że obserwację[...]

 Strona 1