Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Trochonowicz"

Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λλ betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2016.06.39


  W kartach technicznych materiałów izolacyjnych niema zwykle informacji o warunkach otoczenia, w których przeprowadzano badaniawspółczynnika przewodzenia ciepłaλ, a podczaswykonywania obliczeń współczynnika przenikania ciepłaUprzegród nie uwzględnia sięwpływuwilgotności i temperatury otoczenia (powietrza) na wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Celempracy było ustaleniewpływu gęstości pozornej materiału, temperatury i wilgotności otoczenia na wartość tego współczynnika. Badania laboratoryjne Dowyznaczeniawspółczynnika przewodzenia ciepła λ zastosowano urządzenie LaseComp FOX314 i przygotowano je do badań zgodnie z normąASTMC518-91 Standard TestMethod for Stedy-StateHeat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. Przed rozpoczęciem badań przeprowadzono kalibrację urządzenia przy użyciu próbki referencyjnej o identyfikatorze S117 w celu sprawdzenia dokładności pomiarów. Błąd pomiaru kalibracyjnego wyniósł 0,24%, przy maksymalnym dopuszczalnym błędzie 2%, co oznacza, iż kalibracja urządzenia została przeprowadzona poprawnie. Badanie polegało na określeniu strumienia ciepła przewodzonego przez próbkę danego materiału w zależności odwarunkówwilgotności i temperatury, w jakich przebywała. Próbki do b[...]

 Strona 1