Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JERZY WERTZ"

Problemy z wdrażaniem obszarów Natura 2000

Czytaj za darmo! »

Wostatnich dwóch latach szczególne zainteresowanie mediów wzbudzają konflikty związane z realizacją inwestycji na terenach przewidzianych do ochrony w ramach sieci obszarów Natura 2000. W kwestii dopuszczalności prowadzenia inwestycji na tych terenach oraz warunków formalnych niezbędnych do spełnienia, określonych przepisami prawa - w zależności od intencji wypowiadających się w tych spr[...]

List otwarty do Ministra Środowiska Profesora Macieja Nowickiego

Czytaj za darmo! »

Wobec oczywistej konieczności rozwiązania najistotniejszych problemów, z powodu których ochrona środowiska w Polsce znalazła się w głębokim kryzysie, grożącym poważnymi skutkami na forum międzynarodowym (Wspólnota Europejska), uważam za swój obowiązek zasygnalizować Panu Ministrowi potrzebę pilnych, radykalnych zmian uregulowań prawnych, bez których nie będą możliwe konieczne działania s[...]

 Strona 1