Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Nieznański"

Mapy terenów zalewowych w dolinie Odry na obszarze województwa dolnośląskiego

Czytaj za darmo! »

Zmniejszenie powierzchni naturalnych obszarów zalewowych, spowodowane postępującym, często chaotycznym, zagospodarowaniem i zabudową dolin rzecznych, należy uznać za jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu strat ekonomicznych i społecznych w przypadku wystąpienia powodzi. Zabudowa i zagospodarowanie terenów zalewowych w dolinie Odry doprowadziły do utraty znacznych powierzchni naturalnej retencji. Ich dalsza eliminacja będzie zwiększać ryzyko i straty powodziowe oraz wpływać negatywnie na cenne środowisko przyrodnicze. Temu procesowi może zapobiegać skuteczne wykorzystanie w planowaniu przestrzennym map obszarów zalewowych. Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz międzynarodowa organizac[...]

 Strona 1