Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA WNUK"

Stereologiczna metoda wyznaczania gęstości energii ścian domenowych wybranych jednoosiowych magnetyków

Czytaj za darmo! »

W pracy określono gęstość energii ścian domenowych γ w kilku grupach jednoosiowych ferromagnetyków: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4); UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6); R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy); RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) oraz Sm2Fe17N3, stosując stereologiczną metodę Bodenbergera-Huberta. Magnetyczną strukturę domenową obserwowano wykorzystując metodę figur proszkowych (ferro- fluid). Ujawniona struktura domenowa jest typowa dla magnesów o jednym kierunku łatwego namagnesowania i dużej wartości anizotropii magnetokrystalicznej. Wyznaczone wartości gęstości energii ścian domenowych γ porównano z wynikami literaturowymi otrzymanymi innymi metodami i stwierdzono dobrą zgodność. S. 352 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 In the paper domain wall energy density γ for some groups of uniaxia[...]

 Strona 1