Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Skotnicka"

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w małych firmach

Czytaj za darmo! »

Większość polskich przedsiębiorstw wdraża system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000 w przeświadczeniu, że zdobycie certyfikatu podniesie ich prestiż, pozwoli na pozyskanie nowych klientów oraz będzie miało pozytywny wpływ na zyski firmy. W dużych przedsiębiorstwach takie myślenie sprawdza się, natomiast w małych, kilkuosobowych firmach, najczęściej rodzinnych nie zawsze jest uzasad[...]

Jakość produktów z tworzyw sztucznych w kontekście procesu doboru i przygotowania surowców DOI:10.15199/62.2017.12.5


  Gwałtowny rozwój wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych powoduje, że produkty z nich są coraz częściej dostępne na rynku1). Ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia przemysłu produkującego te tworzywa, jest szczegółowa analiza czynników wpływających na ich jakość. Bardzo istotnym elementem jakości produktu końcowego jest niewątpliwie jakość surowców, które służą do wytwarzania produktu2, 3). Przedstawiono wpływ doboru i przygotowania surowców na jakość produktów otrzymywanych z tworzyw sztucznych. Na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży chemicznej zaprezentowano szczegółową analizę czynników związanych z doborem materiałów do produkcji, w szczególności w odniesieniu do ich wpływu na jakość produktu końcowego. Podział tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne stanowią istotny materiał wykorzystywany w przemyśle ze względu na ich właściwości chemiczne, fizyczne i mechaniczne, które umożliwiają zastosowanie tych materiałów w różnych obszarach produkcji. Ich bardzo ważną cechą w porównaniu z innymi grupami materiałów jest komplementarność4). Głównymi składnikami tworzyw sztucznych są polimery (syntetyczne lub zmodyfikowane naturalne związki wielkocząsteczkowe). Zawierają one również wiele składników pomocniczych, takich jak wypełniacze, stabilizatory, środki barwiące oraz porofory. Wypełniacze odpowiadają za poprawę fizycznych i mechanicznych właściwości tworzywa. Mogą być orga[...]

 Strona 1