Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Robert KARASZEWSKI"

Istota przywództwa filaru totalnego zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Precyzyjne zdefiniowanie przywództwa jest złożonym i wielowątkowym zadaniem. R. M. Stogdill, odnosząc się do wieloletnich badań stwierdził, iż liczba definicji tego pojęcia jest zbliżona do liczby badaczy, naukowców i praktyków, którzy podejmowali się wyjaśnienia tego co kryje się pod słowem przywództwo1. Podobnie jak w przypadku takich określeń, jak demokracja, miłość, czy jakość również i przywództwo jest intuicyjnie rozumiane przez większość z nas, jednak przybiera ono różnorodne znaczenie dla poszczególnych osób. Każdorazowa próba zdefiniowania tego pojęcia obrazuje jego wielowątkowość i niejednoznaczność2. Zarys nurtów i definicji przywództwa W przeciągu ostatnich 50 lat powstało co najmniej sześćdziesiąt pięć systemów klasyfikacji wymiarów przywództwa3. Jedną z najciek[...]

Refleksje na temat etyki przywództwa

Czytaj za darmo! »

Zasadniczym elementem determinujących dyfuzję pozytywnych postaw i zachowań jest właśnie postawa lidera.Obecnie, jak nigdy dotąd, aspekty etyki w postępowaniu przywódcy stają się przedmiotem szczególnej uwagi. Pojawiające się praktycznie codziennie informacje o kolejnych aferach zarówno w polityce, jak i w biznesie, podważające często reputacje osób darzonych zaufaniem społecznym, wywołują konieczność podejmowania szerokiej dyskusji na temat budowy solidnych fundamentów etycznych. Celem zarówno zarządów korporacji, jak i władz państwowych czy lokalnych, jest tworzenie kanonów zasad i reguł, które mają szanse zostać zaakceptowane jedynie w przypadku, gdy przywódcy swym postępowaniem manifestują jednoznaczne podporządkowanie ustalonym kanonom1. Przywództwo w świecie biznesu wy[...]

 Strona 1  Następna strona »