Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWA ZARĘBSKA"

Synteza nienasyconych żywic poliestrowych w oparciu o odpadowy surowiec stanowiący pozostałość po wydzieleniu tereftalanu dimetylu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania pozostałości po wydzieleniu tereftalanu dimetylu (DMT) jako surowca do syntezy nienasyconych żywic poliestrowych. Pozostałość w postaci estrów metylowych kwasów karboksylowych przeestryfikowano glikolem etylenowym i otrzymany produkt poddano reakcji z bezwodnikiem maleinowym. Po rozpuszczeniu w styrenie otrzymano nienasycone żywice poliestrowe. Zbada[...]

 Strona 1