Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SPIRO GADACZOWSKI"

Zastosowanie nienasyconej żywicy poliestrowej z odpadowego PET do produkcji żywicznych ładunków górniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowego poli(tereftalanu etylenu) (PET) do produkcji nienasyconej żywicy poliestrowej i otrzymywania z tej żywicy ładunków górniczych. Omówiono przebieg syntezy żywicy i jej podstawowe właściwości. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych różnego typu ładunków wytworzonych z udziałem nienasyconej żywicy poliestrowej oraz nośność kotew wklejanych[...]

 Strona 1