Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA WŁASIUK"

Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych do zapobiegania powstawaniu osadów w zbiornikach magazynowych produktów naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dyspergującego działania wybranych środków powierzchniowo czynnych produkcji krajowej w różnych frakcjach naftowych. Wytypowano najlepsze dyspergatory, których można użyć do zapobiegania powstawaniu osadów w zbiornikach magazynowych produktów naftowych. W dużych zbiornikach, w których magazynuje się frakcje naftowe, wraz z upływem czasu powstaje osad zawierający stałe węglowodory, takie jak parafiny, żywice i asfalteny, oraz składniki mineralne. W krajowym przemyśle rafineryjnym stało się to problemem wymagającym szybkiego rozwiązania ze względu na konieczność opróżniania zbiorników przeznaczonych do remontu oraz zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka stwarzane przez osady wyrzucone na zewnątrz zbiorników. Najlepszym sposobem uniknięcia trudności jest zapobieganie powstawaniu osadów, co polega na utrzymywaniu na dnie zbiornika temp. 40 — 70°C1) i stosowaniu dodatków różnorodnych substancji, lub ich mieszanin, odgrywających rolę dyspergatorów2^10). Dyspergatory są związkami chemicznymi, które nie tylko mają zdolność zapobiegania flokulacji, ale mogą również przeprowadzać w stan rozproszenia cząstki skoagulowane, a także już utworzone osady. O trwałości układu dyspersyjnego decydują trzy podstawowe parametry: wielkość rozproszonych cząstek, ich elektryczny ładunek oraz stopień zwilżalności ciała stałego przez ciecz. Działanie dyspergatorów polega na tym, że tworzą one warstewkę (film) na powierzchni cząstek składników stałych, zapobiegając w ten sposób flokulacji11). Najczęściej dyspergatormi są środki powierzchniowo czynne(spc). Charakterystyczną cechą wszystkich spc jest zdolność do zmniejszania napięć międzyfazowych. Gromadząc się na powierzchni podziału faz, środki powierzchniowo cz[...]

 Strona 1