Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Zięborak"

Wspomnienie pośmniertne - Witold Czerwiński (1922 - 2000)

Czytaj za darmo! »

19 października ubiegłego roku zmarł nagle doc. Witold Czerwiński, zasłużony emerytowany współpracownik Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jego śmierć zaskoczyła wszystkich kolegów i przyjaciół, gdyż jeszcze poprzedniego dnia prowadził w Instytucie prace analityczne, choć narzekał na złe samopoczucie. Witold Czerwiński urodził się 19 lipca 1922 r. w Warszawie, jako syn Andrzeja Czerw[...]

Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr hab. inż. Stanisław Malinowski (1909-2001)

Czytaj za darmo! »

Stanisław Malinowski urodził się 30 czerwca 1909 r w Druskiennikach w kresowej polskiej rodzinie ziemiańskiej Michała Malinowskiego i Józefy z Dokalskich. Ojciec Jego od 1906 r. dzierżawił to uzdrowisko, a od 1923 r. był jego współwłaścicielem. Stanisław miał starszą siostrę Anielę (ur. 1906 r., później z męża Stypińską). Wydarzenia I wojny światowej zmusiły w 1915 r. rodzinę Malinowskic[...]

Z historii chemii - Doc. dr Zofia Błaszkowska (1895-1982) i dr Helena Błaszkowska-Zakrzewska (1895–1974)

Czytaj za darmo! »

Siostry Helena i Zofia Błaszkowskie, obok Alicji Dorabialskiej i Haliny Starczewskiej, należały do grona pierwszej grupy współpracowniczek i uczennic profesora Wojciecha Świętosławskiego po objęciu przezeń w roku 1918 katedry chemii fizycznej na Politechnice Warszawskiej, a także wykładów chemii fizycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Zofia zapisała si[...]

Wspomnienie pośmiertne - Doc. dr hab. Marek Borowiak (1947-2003)

Czytaj za darmo! »

W dniu 30 października br. z grona pracowników naukowych Instytutu Chemii Przemysłowej, odszedł nieoczekiwanie, w wieku zaledwie 56 lat, doc. dr hab. Marek Borowiak, utalentowany badacz w dziedzinie katalizy, cieszący się wielką sympatią i uznaniem wśród kolegów i współpracowników ze względu na swoje cechy charakteru, pogodę i życzliwość w obcowaniu z ludźmi. Jego nagła śmierć, gdy wydawał[...]

Z HISTORII CHEMII - Profesor Jan Bielecki

Czytaj za darmo! »

Jan Bielecki należał do pokolenia Polaków zrodzonych po upadku powstania styczniowego, gdy na terenie zaboru rosyjskiego trwały wytężone wysiłki rusyfikacyjne i utalentowane jednostki nie miały możliwości rozwinięcia twórczej działalności naukowej. Jan Bielecki - podobnie jak Maria Curie, Ignacy Mościcki czy Jan Zawidzki - najważniejsze prace realizował poza granicami kraju. Postać Bieleckieg[...]

METAN - pierwszy chemiczno-technologiczny instytut na ziemiach polskich

Czytaj za darmo! »

Zperspektywy osiemdziesięciu lat założenie we Lwowie w 1916 r. Spółki METAN w celu "rozwiązywania problemów chemiczno-technicznych i zużytkowania tychże" pozostaje pięknym przykładem działania podjętego z myślą o postępie technicznym kraju, nie zaś dla korzyści osobistych. Głównym inicjatorem utworzenia Spółki METAN był prof. Ignacy Mościcki, który w 1912 r. powrócił do kraju ze Szwajcari[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE Jerzy Sznajder (1912-1996)

Czytaj za darmo! »

29 lutego br. zmarł w Cieplicach docent Jerzy Sznajder, zasłużony pracownik naukowy przemysłu chemicznego w dziedzinie syntezy chemicznej, badań i zastosowań katalizatorów, jeden z ostatnich jeszcze żyjących współpracowników Chemicznego Instytutu Badawczego. Jerzy Zygmunt Sznajder urodził się w Łodzi 9 maja 1912 r. jako syn Lucjana Sznajdra i Julii z domu Ziemborowskiej. Jego ojciec ukończ[...]

Profesor Wacław Leśniański

Czytaj za darmo! »

Do grona najwybitniejszych uczniów Bronisława Pawlewskiego - pierwszego profesora technologii chemicznej w Szkole Politechnicznej we Lwowie - obok Ludwika Brunera i Karola Dziewońskiego należy bez wątpienia Wacław Leśniański. Mijająca czterdziesta rocznica jego śmierci daje sposobność przypomnienia sylwetki tego wybitnego uczonego, a zarazem prawego i odważnego człowieka. Wacław Leśniańsk[...]

Antoni Hann

Czytaj za darmo! »

Do grona utalentowanych uczniów Adama Maksymiliana Kitajewskiego (1780÷ 1837) - pierwszego profesora chemii na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim - należeli: Seweryn Zdzitowiecki (1802÷ 1880), Jan Koncewicz (1795 ÷1859), Teofil Rybicki (1805÷ 1859), Antoni Hann (1796÷ 1861) i Józef Bełza (1805÷1888). Czterech pierwszych spośród wymienionych, po utworzeniu (w 1825 r.) pierwszej polskiej [...]

Z HISTORII CHEMII - Witold Romer

Czytaj za darmo! »

Witold Romer urodził się 14 lipca 1900r. we Lwowie jako syn Eugeniusza Romera, znakomitego polskiego kartografa i Jadwigi z Rossknechtów. W 1917 r. ukończył tam średnią szkołę realną, po czym podjął studia na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. W latach 1918÷1919 uczestniczył w obronie Lwowa jako artylerzysta w polskim wojsku, a w 1920 r. brał udział w wojnie polsko- -bols[...]

 Strona 1  Następna strona »