Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ FALKOWSKI"

Udatność uprawy olszy czarnej na solnisku Słonawy

Czytaj za darmo! »

W okolicach miejscowości Słonawy koło Szubina (województwo kujawsko- pomorskie) rozpościera się kompleks łąk pokrywających gleby zawierające w wodzie glebowej nadmierną koncentrację soli. Gleby takie popularnie nazywa się glebami zasolonymi, a występujące na nich łąki - solniskami. W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku znaczna cześć kompleksu łąk w okolicach Słonaw została zalesiona. Między innymi utworzono tam plantację olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Celem niniejszego opracowania było ustalenie udatności tej uprawy rosnącej w niekorzystnych warunkach siedliskowych (zasolenie gleby). Teren zajmowany przez opisywaną plantację określać się będzie jako poletko badawcze "Słonawy". Wyniki zostaną porównane z pomiarami na poletku kontrolnym, tj. "Pszczółczyn". P[...]

 Strona 1