Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jan Klimek"

Rzemiosło: Korowód pokoleń

Czytaj za darmo! »

W październiku 2006 roku zostałem członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. A to oznacza, że wiele czasu, jakim jeszcze dysponowałem i mogłem poświęcić go fi rmie, spędzę w samolocie i w gmachu siedziby Unii Europejskiej. Ale oznacza to również udział w bardzo ważnej dyskusji, jaka toczy się właśnie w Unii dotyczącej wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. C[...]

Nie wystarczy "gram handlu"

Czytaj za darmo! »

Kim jest polski kupiec? To osoba, która albo odziedziczyła rodzinny biznes, albo sama postanowiła rzucić się na głęboką wodę wolnego rynku. W obu przypadkach jest to osoba godna zazdrości. W pierwszym, bo w społeczeństwie przez tak wiele lat upokarzanym, z którego rugowano większość przejawów indywidualnej przedsiębiorczości i prywatnej inicjatywy polski kupiec zachował godność, pozycję [...]

Droga usłana pączkami

Czytaj za darmo! »

Ostatnio gościł u mnie mój znajomy ze Szwajcarii. Poznałem go w trakcie kursu tzw. moderatorów, prowadzonego przez Szwajcarów dla przedstawicieli polskiego small biznesu. Oni mówią "moderator" - my powiedzielibyśmy raczej "doradca", "specjalista ds. organizacji przedsiębiorstw, produkcji, kształtowania optymalnych warunków pracy, stosunków międzyludzkich"... Określenia można oczywiście, m[...]

Czas łowów

Czytaj za darmo! »

W czerwcu, jak co roku, organizacje samorządu rzemiosła odbywały swe walne zgromadzenia. Tyle na ten temat już w przeszłości napisano, sam już wielokrotnie podejmowałem go także na łamach różnych gazet, że obawiam się zniechęcenia Czytelnika do dalszej lektury zaraz po pierwszym zdaniu. Cierpliwym z góry dziękuję - mam nadzieję, iż pod koniec tekstu nie będą się czuli rozczarowani. Jak co [...]

Od ubytku głowa nie boli

Czytaj za darmo! »

Na początku pewne zastrzeżenie - i wyjaśnienie zarazem - nigdy nie traktowałem przesądów ludowych czy maksym starożytnych z nabożną atencją, nieomal jako dogmat. Bawiło mnie (i bawi) ich parafrazowanie. Że w ad hoc ułożonym tytule "od ubytku głowa nie boli" jest pewien sens głębszy, niech świadczy inne, już nieprzekręcone przeze mnie - "baba z wozu koniom lżej". Po artykule w pewnym czaso[...]

Informacja o projektach realizowanych przez IR MSP Katowice

Czytaj za darmo! »

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wygrała kolejne konkursy na realizację projektów fi nansowanych ze środków Unii Europejskiej. Izba przygotowała duży projekt wraz z Telewizją Polską, którego celem będzie promocja rzemieślniczej nauki zawodów, a także pokazanie najlepszych rzemieślników województwa śląskiego, w programach telewizyjnych oraz w specjalnie[...]

Jakość kosztuje

Czytaj za darmo! »

Ponieważ Chińczycy znani są ze znakomitej kuchni, w której pieczywo i desery zajmują ważne miejsce (tak samo ważne jak szarańcza czy mięso z psa i kota…), przyszło mi na myśl, że warto też skorzystać z ich fi lozofi cznego dorobku, bodaj ważniejszego od zasług kulinarnych mieszkańców Państwa Środka. I pomyślałem, iż pojęcie tao, oznaczające w taoizmie i konfucjanizmie zespół reguł etycznych i logicznych, wyznaczających drogę (czyli "tao") każdego człowieka na coś się przyda. Nie tylko jako ozdobnik tytułu felietonu… Poniekąd zostałem sprowokowany przez moich przyjaciół z branży, którzy słuchali wywiadu, jakiego udzieliłem w styczniu br. Polskiemu Radiu i w którym "bez lukru" (na tych łamach pisywałem kiedyś felietony w takiej rubryce) mówiłem o kondycji polskiego p[...]

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej (cz.I)

Czytaj za darmo! »

Trzeba mieć świadomość, że przewagi konkurencyjnej nie da się zdobyć w ciągu krótkiego czasu. To kompleksowe podejście wymaga postrzegania wielu zjawisk w kategoriach systemowych, wśród których musi znaleźć się społeczna odpowiedzialność, za to co czynimy.Współczesne warunki funkcjonowania fi rm nie są łaskawe dla przedsiębiorców. Wymagają od nich stosowania różnorodnych form i metod oddziaływania na otoczenie i umiejętne wykorzystywanie warunków jakie ono wytwarza. Z reguły wcześniej przyjmowane rozwiązania nie są gwarantem odniesienia kolejnego sukcesu. Takie stanowisko nie powinno nikogo dziwić, bowiem przyszło nam funkcjonować w nader złożonych warunkach, gdzie walka konkurencyjna jest bezwzględna. W drodze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej stosowane są różne sposoby. P[...]

 Strona 1  Następna strona »