Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA MAŁEK"

Poprawa stanu środowiska wodnego - szansa czy zagrożenie?

Czytaj za darmo! »

Woda to życie, bez niej na Ziemi nie istniałby żaden organizm, nawet najmniejsza bakteria, dlatego odpowiedź na postawione w tytule pytanie wydaje się oczywista - czyste jeziora i rzeki to odpowiednie warunki sanitarne, zdrowa woda do picia, możliwość wytchnienia w naturalnym otoczeniu, to zatem naturalna potrzeba, a zarazem korzyść dla człowieka. Mimo to działania zmierzające do poprawy środowiska wodnego budzą wiele niepokojów i wątpliwości. Pokazały to wyraźnie konsultacje społeczne prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na poszczególnych etapach opracowania planów gospodarowania wodami. Plany te stanowią podstawowe narzędzie współczesnej polityki wodnej, która kładzie nacisk na ochronę różnorodności biologicznej przy racjonalnym wykorzystani[...]

Flis - alternatywna forma turystyki wodnej

Czytaj za darmo! »

Whistorii Polski rzeki stanowiły szlaki transportu różnych towarów, szczególnie drewna, węgla, zboża, warzyw, owoców i innych towarów, które spławiane były na tratwach bądź łodziach. Flis to po prostu rzeczny spław towarów. Wisła stanowiła jeden z głównych szlaków handlowych, którym spławiano do Gdańska - głównego miasta portowego - różne dobra, skąd później trafiały na rynek międzynarodowy. Tradycja flisacka ubiegłych stuleci podtrzymywana jest przez stowarzyszenia flisaków, które wciąż kultywują spływy. Aby przypomnieć fragment historii żeglugi śródlądowej, członkowie bractw i stowarzyszeń flisackich odtwarzają tratwy bądź oryginalne łodzie, jakich używano przed wiekami. Łodzie sterowane były za pomocą drewnianych pali lub wioseł. Wśród łodzi flisackich wyróżniano: kom[...]

 Strona 1