Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KABZIŃSKI"

Sinice i ich toksyny w uzdatnianiu wód

Czytaj za darmo! »

Zakwity sinicowe w zbiornikach wodnych mają wieloraki bardzo niekorzystny wpływ na jakość wód pobieranych z takich zbiorników. Intensywne zakwity są przyczyną występowania dużej ilości materii organicznej, zwiększenia utlenialności wody, zwiększenia zawartości mikroorganizmów chorobotwórczych, występowania przykrego zapachu, a głów-nie pojawiania się w zbiornikach hepatoksyn sinicowych - [...]

Usuwanie toksyn sinicowych z wody powierzchniowej - Techniki unieszkodliwiania toksyn sinicowych w uzdatnianiu wody

Czytaj za darmo! »

Metody uzdatniania i oczyszczania wód powierzchniowych z zawartych w nich toksyn sinicowych można generalnie podzielić na 3 zasadnicze grupy: (a) klasyczne metody uzdatniania (koagulacja, filtracja, adsorpcja na pylistym i granulowanym węglu aktywnym, itp.), (b) metody fizykochemiczne (fotolityczne, fotokatalityczne, membranowe, itp.), (c) metody chemiczne z użyciem utleniaczy (chloru, d[...]

Sinice i ich toksyny w uzdatnianiu wód

Czytaj za darmo! »

Źródłem zaopatrzenia w wodę aglomeracji łódzkiej jest Zbiornik Sulejowski na Pilicy, pełniący także funkcję rekreacyjną dla Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa oraz Łodzi. W przypadku systemu wodociągowego Sulejów-Łódź woda ujmowana jest w Bronisławowie, gdzie jest wstępnie utleniana ditlenkiem chloru. Dla zabezpieczenia przed poborem zanieczyszczeń powierzchniowy[...]

Efektywność usuwania toksyn z wody

Czytaj za darmo! »

Wielkości zakwitu w wodzie rzecznej, skąd pobierana jest woda do systemu wodociągowego Pilica-Tomaszów Mazowiecki, jest znacznie niższa niż ma to miejsce w przypadku wód ze zbiorników zaporowych. Całkowita wielkość zakwitu w sezonie 2004 wahała się od 0,1 do około 12 mg/dm3 planktonu (0,0-4,5 mg sinic/dm3), co generalnie jest wartością 10- 30 krotnie mniejszą niż w przypadku nizinnych z[...]

 Strona 1