Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"E. S."

Europejski Zielony Ład - wyzwanie naszych czasów DOI:


  Już 93% Europejczyków uważa zmianę klimatu za poważny problem dzisiejszych czasów. Nie pozostają jednak bezczynni i podjęli przynajmniej jedno działanie w celu ograniczenia złego wpływu na klimat. Natomiast 79% badanych potwierdza, że w ich opinii podjęcie działań zmierzających do zwalczania zmian klimatu będzie w efekcie prowadzić do innowacji. Jaką odpowiedź dla mieszkańców Europy ma więc Unia? W dzisiejszych czasach walka o klimat, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu społeczeństwu, jest sprawą priorytetową, nie tylko dla wybranych krajów czy Europy, ale i dla całego świata. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty: polityczne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne można wręcz powiedzieć, że jest to największe globalne wyzwanie naszych czasów. Unia Europejska postanowiła sprostać temu wyzwaniu podejmując próbę przekształcenia Europy w kontynent neutralny dla klimatu i stawiając ochronę środowiska naturalnego na pierwszym miejscu, jako korzystną dla ludzi, ziemi i gospodarki. W tym celu KE opracowała nową strategię, tzw. Europejski Zielony Ład, czyli pakiet środków, które powinny umożliwić Europejczykom - zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom - czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Cele, jakie stawia sobie Unia to: Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.; Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń; Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii; Zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i włączający. Mgr inż. A. Werner, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź Na czym ma polegać nowa strategia UE? Jakie konkretnie działania planuje przeprowadzić UE? Zgodnie z założeniem, do 2050 r. Europa stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. Aby to zobowiązanie zrealizować i dodatkowo pobudzić inwestycje, Komisja zamierza przedstawić pro[...]

 Strona 1