Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Heinz PETERS"

Kamień węgielny pojednania między Polską a Niemcami


  Rok 2011 ma doniosłe znaczenie dla Polski i Niemiec. Wspólnie obchodzimy 20. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Jest on kamieniem węgielnym pod zwrócone ku przyszłości porozumienie i pojednanie między Polską i Niemcami. 20 lat - wydaje się, że to krótki czas w odniesieniu do ponad tysiącletniej wspólnej zmiennej historii obu krajów. Okres, na który czasami cieniem kładły się nieporozumienia i konfl ikty. Tym bardziej więc cieszy, że Polsce i Niemcom w najnowszej historii - przez bliskie związki obywatelskospołeczne, gospodarcze i kulturowe, jakich nigdy wcześniej nie było - udało się zostać prekursorami i wzorem nowoczesnych relacji sąsiedzkich. W związku z tym Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje od początku maja do połowy czerwca br. polsko-niemiecki Festiwal Kultury "Sąsiedzi 2.0" - festiwal sąsiedztwa dla przyszłości. Program obejmuje ponad trzydzieści innowacyjnych projektów, w tym wiele imprez w Krakowie. Kolejny punkt kulminacyjny rocznego programu stanowią polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe 21 czerwca 2011 r. w Warszawie wraz z podpisaniem wspólnej deklaracji. Nawet jeśli zaszłości historyczne z XI[...]

 Strona 1