Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Haffer"

Developing Competence to Improve Business Performance for Rapid Change in the 21st Century

Czytaj za darmo! »

W dniach 27-28 września 2007 w Edynburgu w Szkocji odbył się Dwunasty Światowy Kongres Total Quality Management (The 12th World Congress for Total Quality Management “Developing Competence to Improve Business Performance for Rapid Change in the 21st Century"). Kierownictwo nad organizacją kongresu sprawował prof. Gopal Kanji. Uczestnikami kongresu byli przedstawiciele zarówno środowi[...]

Pierwszy Kanadyjski Kongres Jakości

Czytaj za darmo! »

W dniach 21-23 sierpnia 2009 na University of British Columbia w Vancouver w ramach XIII Światowego Kongresu Total Quality Management odbył się Pierwszy Doroczny Kanadyjski Kongres Jakości. Obrady tegorocznego spotkania środowisk skupionych wokół idei TQM prowadzone były pod hasłem "Spojrzenie w przyszłość: Jakość, Innowacyjność i Społeczna Odpowiedzialność". Kierownictwo nad organizacją kongresu sprawował dr Madhav Sinha. Wśród 150 uczestników kongresu znaleźli się przedstawiciele zarówno środowisk akademickich, jak i biznesowych z 17 państw (Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Belgii, Danii, Holandii, Iranu, Japonii, Kanady, Niemiec, Nigerii, Omanu, Polski, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Swoją obecnością wydarzenie to uświetniło kil[...]

11th World Congress for Total Quality Managment

Czytaj za darmo! »

W dniach 4-6 grudnia 2006 roku w Wellington (Nowa Zelandia) obradował 11th Word Congress for Total Quality Management "Developing Management and Organizational Capability to Improve Business Performance. Przewodnictwo nad organizacją kongresu objął dr Robin Mann (dyrektor Centre for Organizational Excellence Research oraz wykładowca Massey University). Program kongresu obejmował sied[...]

 Strona 1