Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Mania"

Zmodyfikowana zamknięta metoda oceny z dołu wskaźnika BCT

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano nową metodę oceny odporności pudła z tektury falistej na ściskanie bazującą na pomiarze wskaźnika BS rutynowo oznaczanego dla tektury. Omówiono założenia analityczne, na których oparto wyprowadzone zależności na obciążenie krytyczne oraz niszczące dla ściskanej ściany pudla tekturowego, jak i całego pudła. Zmodyfikowano podane w pracy [7] zależności dla przypadku pudeł [...]

Badania dynamiczne trójwarstwowej tektury falistej

Czytaj za darmo! »

Tektura falista jest przykładem lekkiej struktury wielowarstwowej z profilowanym rdzeniem otoczonym warstwami zewnętrznymi. W praktyce przemysłowej obserwuje się obecnie dążenie do obniżenia kosztów produkcji tektury falistej poprzez stosowanie możliwie tanich półproduktów włóknistych zarówno na rdzenie, jak i na warstwy zewnętrzne. Coraz szerzej stosuje się surowce makulaturowe przy wytwarzaniu tych struktur. Systematycznie obniża się gramatury stosowanych materiałów, dążąc do wytworzenia coraz bardziej wyrafinowanych rodzajów tektur falistych spełniających przy tym pożądane parametry, takie jak np. sztywność i wytrzymałość. Możliwość przewidywania sztywności i wytrzymałości konstrukcji z papieru i tektury nabiera szczególnego znaczenia przy obecnie występujących tendencjach [...]

 Strona 1