Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zenon Foltynowicz"

Nowe wymagania dotyczące materiałów podkładowych pod laminowane pokrycia podłogowe DOI:10.15199/33.2019.11.05


  Podkład podłogowy to najczęściej cienki materiał, znajdujący się między wykładziną podłogową a podłożem. Warstwa ta może przybierać różne formy - miękkie jak pianka lub filc oraz twarde jak płyta cementowa, płyta pilśniowa lub sklejka. Jej celemjest zapewnienie równej i gładkiej powierzchni na styku warstw, tłumienie odgłosu kroków i innych dźwięków oraz, w niektórych przypadkach, ochrona przed wilgocią, jak również zabezpieczenie paneli przed różnego typu uszkodzeniami [13]. Panel podłogowy ułożony bezpośrednio na posadzce będzie narażony na uszkodzenia wywołane mikroszczelinami. Brak dokładnego dopasowania może także powodować naprężenia paneli podłogowych, ujawniające się m.in. przez skrzypienie nawierzchni. Podkład stanowi warstwę korygującą mikroszczeliny. Dzięki niemu panel będzie lepiej przylegał do posadzki, a jego powierzchnia nie ulegnie naprężeniom. To z kolei przekłada się na większą wytrzymałość całej nawierzchni oraz zwiększenie jej odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne [3, 12]. Dodatkowym atutem podkładów jest izolacja akustyczna. Najpopularniejsze rodzaje podkładów pod panele podłogowe Podstawowy podział podkładów pod panele podłogowe wynika z ich pochodzenia [7]. Wyróżniamy: 1) podkłady naturalne, które dobrze sprawdzają się zarówno na podłożach sztucznych, jak i wykonanych z drewna: podkład korkowy; ekopłyty; tektura karbowana i papier falisty; 2) podkłady sztuczne - przeznaczone do podłoży sztucznych (np. betonowych), gdyż większość z nich nie przepuszcza wilgoci i nie powinna być stosowana na podłożach naturalnych, takie jak: pianka; podkłady z polietylenu i polistyrenowe. Do grupy podkładów naturalnych zaliczamy: ● podkład korkowy - bardzo popularny ze względu na absorpcję dźwięków (może pomóc w wytłumieniu akustycznym). Jego grubość nie przekracza 2 mm. Należy go zatem stosować wyłącznie na dobrze wykonanym, równym podłożu. W przeciwnym wypadku może ulegać uszko[...]

Technologia wytwarzania propylotrichlorosilanu

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wytwarzaniem w skali laboratoryjnej i półtechnicznej propylotrichlorosilanu w reakcji hydrosililowania propenu trichlorosilanem przebiegającej w fazie gazowej w obecności katalizatora. Katalizatorem był kompleks platyny na nośniku krzemionkowym, pokrytym warstwą polimeru chroniącą metal przed wymywaniem. W optymalnych warunkach (w obu skalach) można syntetyzować p[...]

 Strona 1