Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ DZIEWULSKI"

Porównanie różnych metod wyznaczania objętości brył barw odbitek drukarskich pod kątem...

Czytaj za darmo! »

Porównanie różnych metod wyznaczania objętości brył barw odbitek drukarskich pod kątem możliwości ich wykorzystania do optymalizacji nasileń farb procesowych w poligraficznej reprodukcji oryginałów wielobarwnych. Bryła barw, jej "kształt" i objętość, stanowi niezwykle ważną informację na temat potencjalnych możliwości określonej technologii poligraficznej w zakresie odwzorowania barw. Większy ich zakres decyduje o kolorystyce odbitki, a przez to o jej atrakcyjności. W przypadkach, gdy barwy oryginału nie wykraczają poza bryłę barw odbitki, możliwa jest reprodukcja kolorymetrycznie dokładna. Jeżeli wykraczają, większa bryła barw odbitki ogranicza negatywne skutki nieuniknionej w tym przypadku "kompresji barw" oryginału według wybranego algorytmu (color rendering intent), tzn.[...]

 Strona 1