Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Izabela GARUK"

Reakcje młodych polskich nabywców finalnych na działania wspierające sprzedaż produktów spożywczych w sklepach samoobsługowych

Czytaj za darmo! »

Oferenci wywierając nadal często wpływ na nabywców jedynie za pomocą ceny, postępują błędnie.Jednym z głównych instrumentów mieszanki promocyjnej jest promocja sprzedaży obejmująca ogół działań związanych z dołączaniem do produktów dodatkowych wartości zwiększających pośrednio lub bezpośrednio ich subiektywną wartość dla klientów. Z działaniami tego typu nabywcy na rynku dóbr szybkozbywalnych stykają się przede wszystkim w punktach sprzedaży detalicznej, chociaż coraz częściej także w innych miejscach, np. w Internecie. W ostatnich latach można zaobserwować zdecydowany wzrost intensywności tej formy wspierania sprzedaży, co przynosi oferentom korzyści, gdyż rzeczywiście znaczna część odbiorców pozytywnie reaguje na możliwość osiągnięcia dodatkowych wartości przy zakupie okre[...]

 Strona 1