Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA MACIĄGA-DEMBIŃSKA"

Zastosowanie recyklatu PET do produkcji polimerobetonów

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób syntezy nienasyconej żywicy poliestrowej (ortoftalowej), jej właściwości przed utwardzeniem i po utwardzeniu oraz właściwości polimerobetonu wytworzonego z jej użyciem. Przedstawiono również właściwości polimerobetonu otrzymanego z udziałem żywicy ortoftalowej modyfikowanej żywicą tereftalową. Do syntezy nienasyconej żywicy tereftalowej zastosowano recyklat poli(tereftalanu e[...]

 Strona 1