Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Kabzińska"

Leon Paweł Marchlewski

Czytaj za darmo! »

Leon Marchlewski urodził się 15.12.1869 r. we Włocławku. Jego ojciec zajmował się handlem zbożem, co umożliwiło mu utrzymanie i wykształcenie licznego potomstwa - 5 synów i córki. Marchlewski po ukończeniu gimnazjum realnego w Warszawie studiował na Politechnice w Zurychu, gdzie w 1890 r. uzyskał tytuł chemika technicznego. Przez następne dwa lata jako asystent profesora technologii chemi[...]

Z HISTORII CHEMII - Szymon Dzierzgowski

Czytaj za darmo! »

W zawodowym życiu Szymona Dzierzgowskiego istniały trzy całkowicie odrębne etapy związane z trzema ośrodkami naukowymi w: Szwajcarii, Rosji i Polsce, za każdym razem nadające jego losom cechę typowości pokoleniowej. Szymon Dzierzgowski urodził się 27 października 1866 r. w majątku rodzinnym Radowicach, w ziemi płockiej, z ojca Konrada i matki z Hutten- Czapskich. Ojciec jego był nauczyciel[...]

Z HISTORII CHEMII - Ignacy Mościcki

Czytaj za darmo! »

"Każdy człowiek, bez względu na swe postawy moralne, pragnie zdobyć w swoim szerszym otoczeniu wrażenie jak najbardziej dodatnie. Do tego nie może prowadzić odgrywanie sztucznej roli, z którą stan jego wewnętrzny koliduje. Otoczenie bowiem bardzo szybko potrafi się zorientować i sztuczną grę od prawdziwej wartości wewnętrznej odróżnić". I. Mościcki, Autobiografia 2października 1996 r. przypad[...]

Kamienie milowe na drodze rozwoju chemii w mijającym tysiącleciu

Czytaj za darmo! »

W 1860 r. ponad stu europejskich chemików zebrało się w Karlsruhe dla wypracowania wspólnego języka na tyle jednoznacznego, aby sens i doniosłość ich prac mogły być rozumiane także poza ich własnymi ośrodkami badawczymi. Pomimo że nie wszystkie uchwały tego Pierwszego Kongresu Chemików zostały natychmiast zaakceptowane, to jednak umożliwiły opanowanie chaosu, który dawał się odczuć wówczas[...]

Z HISTORII CHEMII - Andrzej (Jędrzej) Radwański

Czytaj za darmo! »

Andrzej Radwański urodził się w 1800 r. w Tyńcu, w niezamożnej rodzinie mieszczańskiej pochodzącej z Jędrzejowa. Mimo że podział czasu historycznego na wieki i tysiąclecia jest sztuczny i rzadko między rokiem kończącym a rozpoczynającym nową setkę lat istnieje dostrzegalna różnica, to jednak w wypadku Radwańskiego data urodzenia miała niemałe znaczenie dla jego niebanalnych losów. Data ta [...]

Z HISTORII CHEMII - Ernest Sym

Czytaj za darmo! »

Ernest Syrn, wybitny biochemik, pracą naukową i dydaktyczną był związany z Wydziałami Weterynaryjnym i Lekarskim (1928÷1939) oraz Farmaceutycznym (1940÷1944) Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1945÷1946), Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej i innymi wyższymi uczelniami Gdańska (1946÷1949). Urodził się 14 czerwca 1893 r. w Niepołomicach. Jego [...]

Z HISTORII CHEMII - Władysław Małachowski

Czytaj za darmo! »

Władysław Małachowski jest kolejnym, po Andrzeju Radwańskim, Polakiem, który w XIX w. odegrał wybitną rolę w rozwoju techniki i nauki fotograficznej1). Do historii fotografii światowej wszedł jednak jako Leon Warnerke, gdyż pod tym fałszywym nazwiskiem - zagrożony wyrokiem śmierci za udział w Powstaniu Styczniowym - w 1863 r. przedostał się z Polski do Francji. Z tego też powodu przez dzi[...]

Z HISTORII CHEMII - Stanisław Tołłoczko

Czytaj za darmo! »

Stanisław Tołłoczko, profesor chemii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, jest zaliczany do pionierów chemii fizycznej w Polsce. Jego liczne prace naukowe i zainteresowania obejmowały znacznie szerszy zakres wiedzy, a żywa działalność dydaktyczna i społeczna sprawiła, że stał się postacią przodującą w organizowaniu i wytyczaniu nowych kierunków badań w decydującym dla rozwoju nauki po[...]

August Freund (1835÷1892)

Czytaj za darmo! »

Gdy 160 lat temu, 30 lipca 1835 r., w Kętach na Śląsku Cieszyńskim urodził się August Freund, trudno było zapewne przewidzieć jego przyszłą drogę, która zawiodła go na pozycję jednego z liczących się chemików-organików epoki. W okresie, gdy uczęszczał do szkoły powszechnej w Kętach i do gimnazjum w Cieszynie, a także gdy odbywał trzyletnią praktykę aptekarską, zakończoną egzaminem na stopień [...]

Z HISTORII CHEMII - Tadeusz Kuczyński (1890÷1945)

Czytaj za darmo! »

Tadeusz Franciszek Kuczyński należał do tego pokolenia polskich chemików, którzy działalność zawodową rozwinęli w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ich wspólnym celem była rozbudowa wielkiego przemysłu chemicznego jako dźwigni poziomu gospodarczego, samodzielności państwa i dobrobytu. Wysiłek, który podjęli, zaowocował rozwojem wielu gałęzi przemysłu chemicznego i szybkim wzrostem lic[...]

 Strona 1  Następna strona »