Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander M. Galkin"

Dwie koncepcje analizy diagramów odkształcenia na gorąco metali i stopów

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano różne metody teoretyczne służące do analizy krzywych płynięcia odkształcanych na gorąco metali i stopów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że reologia odkształcanych podczas przeróbki plastycznej metali i stopów jest najlepiej opisywana przy użyciu teorii pełzania materiałów. The theoretical approaches to hot strain flow curves analysis for metals and alloys are compared. It is shown that reological behaviour of deformed metals in actual conditions of metal forming processes are better described by methods of a hereditary theory of creep. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, hipoteza dyslokacyjna, krzywe płynięcia plastycznego, krzywa pełzania, plastomer skrętny Keywords: yield stress, dislocation hypothesis, plastic flow curves, creep curve, to[...]

Plastometric test of zirconium alloy of system Zr-Nb

Czytaj za darmo! »

AbstractThe plastometric test of attempts for stretching alloy of system Zr - Nb samples were performed by straining in the temperature range of 650÷950 °C at a strain rate of 0.1÷2.5 s-1. The obtained results will be used for optimization processes of receiving semi-finished products in the conditions of hot deformation. Badania plastometryczne krzywych umocnienia próbek ze stopu Zr - Nb przeprowadzono odkształcając je w temperaturze 650÷950 °C przy prędkości odkształcenia 0,1÷2,5 s-1. Uzyskane wyniki wykorzystano do optymalizacji procesu produkcji półwyrobów w warunkach odkształcania na gorąco. Keywords: zirconium-niobium alloy, yield stress, ductility factor, hot rolling Słowa kluczowe: stop cyrkonu z niobem, naprężenie uplastyczniające, wskaźnik plastyczności, walcowanie na gorąco Introduction. Zirconium and its alloys attract researchers’ and consumers’ attention as a constructive material to work in aggressive environments, especially in nuclear reactors. Irrespective of numerous attempts, not a single hot resistant zirconium alloy has been made so far, which is connected with a dramatic drop in strength properties of zirconium in higher temperatures. At the same time in nuclear technology zirconium alloys have become the main constructive material. Minor alloy additives and admixtures have an important influence on physical-mechanical and technological properties on zirconium base alloys. Besides, the cumulative grade of concentration of [...]

Rheological properties of LMz 58-2 brass in hot rolling conditions

Czytaj za darmo! »

Hot torsion plastometric tests of the LMz 58-2 brass samples were performed in the temperature range of 600 to 800 °C at a strain rate of 0.1 to 10.0 s-1. The obtained results were used for optimization of hot reversal rolling regimes in industrial conditions. Przeprowadzono badania plastometryczne brązu LMz 58-2 w warunkach skręcania na gorąco w zakresie temperatur 600÷800 °C przy prędkości odkształcenia 0,1÷10 s-1. Uzyskane wyniki zastosowano do optymalizacji schematów odkształcenia podczas walcowania nawrotnego na gorąco w warunkach przemysłowych. Keywords: manganese brass, yield stress, ductility factor, hot rolling Słowa kluczowe: brąz manganowy, naprężenie uplastyczniające, wskaźnik plastyczności, walcowanie na gorąco 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 213 Introduction. Manganese brass of LMz 58-2 type is widely used in different branches of industry as flat rolled products and round bars. It is characterized with high anticorrosive properties and higher abrasive hardness which are achieved by adding 2 % of manganese. That is why this alloy is effectively used in shipbuilding and coin production. At the same time manganese has its negative effect on technological deformation of the alloy in hot rolling, especially in the final passes when the temperature of the feed is 80÷90 °C lower. It leads to edge cracking of the hot rol[...]

 Strona 1