Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek kalarus"

Weryfikacja modelu matematycznego wymiany ciepła w kadzi pośredniej COS

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu stali i rozkładu temperatury w kadzi oraz wyniki badań eksperymentalnych. obliczenia numeryczne przeprowadzono za pomocą komercyjnego kodu Fluent. na podstawie przeprowadzonych obliczeń matematycznych otrzymano pola prędkości i temperatury ciekłej stali. Badania eksperymentalne dotyczą dwóch obiektów przemysłowych. wyniki badań ekspe[...]

 Strona 1