Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI"

Jakość i bezpieczeństwo żywności mrożonej i chłodzonej w świetle przepisów unijnych

Czytaj za darmo! »

Produkcja i dystrybucja żywności, w tym mrożonej i chłodzonej, z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne objęta jest wieloma, niekiedy dość szczegółowymi przepisami prawnymi. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowych uregulowań prawnych do przepisów obowiązujących w krajach unijnych. Niniejszy przegląd stanowi obraz obowiązujących na koniec 2007 roku przepisó[...]

Zastosowanie naturalnych antyoksydantów żywności w chłodzonych i mrożonych produktach mięsnych

Czytaj za darmo! »

Antyoksydanty to bardzo zróżnicowane związki chemiczne, które można podzielić, ze względu na pełnione funkcje, na dwie grupy. Do pierwszej należą związki oddziałujące na procesy oksydacyjne zachodzące w organizmie człowieka, prowadzące do niekorzystnych zmian zdrowotnych, w tym nowotworowych. Ich antyoksydacyjne działanie zapobiega tym zmianom i zmniejsza ryzyko niektórych chorób o genezie [...]

Zawartość soli w produktach schłodzonych i zamrożonych w świetle aktualnych zaleceń

Czytaj za darmo! »

Problem poziomu spożycia soli (chlorku sodu) jest jednym z bardziej istotnych z punktu widzenia wpływu diety na zdrowie konsumentów. Zawarty w soli sód powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, w wyniku czego dochodzi do rozwoju chorób serca i wylewów krwi do mózgu. Przyjmuje się, że niezbędne dla funkcjonowania organizmu dzienne zapotrzeb[...]

 Strona 1