Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"S. Matczuk"

Całe życie z papiernictwem - rozmowa z inż. Tadeuszem Grudniem DOI:


  Jedną z cennych inicjatyw podjętych przez Komisję Historyczną SPP jest próba przybliżenia młodym pokoleniom papierników biografii zasłużonych, długoletnich pracowników naszego przemysłu. Dziś nie są już aktywni zawodowo, ale mają za sobą długoletni staż pracy na kierowniczych stanowiskach w zakładach papierniczych, w jednostkach zaplecza naukowo-technicznego, bądź też w centralnych urzędach administracji przemysłu celulozowo-papierniczego i wielki bagaż doświadczeń i ocen. Panowie Piotr Dachowski i Stanisław Matczuk skierowali do wybranych członków Stowarzyszenia zaproszenie do podzielenia się swoimi dokonaniami. Wpłynęło już kilka wypowiedzi, które z przyjemnością będziemy publikować na łamach "Przeglądu Papierniczego", zachowując kolejność nadsyłania. Mamy nadzieję, że wspomnienia papierników ukazując koleje losu i dokonania zasłużonych osób, zobrazują drogę rozwoju naszego przemysłu, jego rozbudowę, wdrażanie postępu technicznego i nowoczesnych form organizacji pracy w tamtych latach.Panie Inżynierze, jest Pan znany środowisku papierników od strony zawodowej, może więc na wstępie naszej rozmowy trochę szczegółów o sobie… Urodziłem się w 1932 r. w miejscowości Zameczek. To taka malutka osada nieopodal Opoczna. Ojciec robotnik pracował w gospodarstwie rybnym, matka zajmowała się domem i wychowaniem gromadki dzieci, w tym trzech córek i dwóch synów. Ja byłem najmłodszy. Brat zginął w czasie wojny. Rodzicom nie było łatwo, ale starali się, aby dzieciom żyło się lżej. Liceum ukończyłem w Opocznie. Uchodziłem za dobrego polonistę. Recytowałem z zapałem wiersze na uroczystościach szkolnych. Zostałem wprawdzie inżynierem, pierwszym w rodzinie, ale zamiłowanie do literatury i poezji pozostało. Studia na Politechnice Łódzkiej ukończyłem w 1955 r. i uzyskałem dyplom inżyniera chemii ze specjalnością technologia celulozy i papieru. Specjalizacja ta została pogłębiona w 1974 r. po ukończeniu Studium Podyplomowego w Politechnice Łódzkiej[...]

 Strona 1