Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM SZYNKIEWICZ"

Ocena stanu wału przeciwpowodziowego przy użyciu radaru GPR


  Przedstawiono wyniki badań radarem do penetracji gruntu GPR odcinka wału przeciwpowodziowego. Badania przeprowadzono na wale, który został przeznaczony do kapitalnego remontu oraz na tym samym odcinku wału po przeprowadzonym remoncie. Na podstawie uzyskanych wyników z radaru GPR podjęto próbę oceny wykonanych prac remontowych wału.Według ustawy [8] co najmniej raz w roku należy poddawać wał przeciwpowodziowy okresowej kontroli, natomiast raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę mającą na celu określenie przydatności budowli do użytkowania. Typowa ocena stanu technicznego wału przeciwpowodziowego sprowadza się do wzrokowego przeglądu wału na całej jego długości i wykonaniu punktowo odwiertów geologicznych oraz ich analizie laboratoryjnej. Na podstawie analizy uzyskanych próbek dokonuje się aproksymacji struktury wewnętrznej wału na całej jego długości. W takiej metodzie bardzo łatwo pominąć miejsca w wale, które mogą mieć osłabioną strukturę wewnętrzną. Miejsca takie przy wysokim stanie wód mogą stanowić szczególne zagrożenie przerwania wału i przyczynić do powstania powodzi. Celowe jest zatem stosowanie metod, które pozwalają na liniowe śledzenie struktury wewnętrznej wału. Dzięki takiemu śledzeniu ułatwione jest wskazanie wszelkich zaburzeń w jego strukturze wewnętrznej. Liniowym prowadzeniem pomiarów charakteryzuje się Rys. 1. Schemat blokowy radaru GPR sondowanie falą elektromagnetyczną przy wykorzystaniu radaru do penetracji gruntu GPR [1, 2, 7]. Metoda georadarowa, oprócz zalety liniowego śledzenia struktury wewnętrznej badanego ośrodka, pozwala również na wykonanie pomiarów bezinwazyjnie, w stosunkowo krótkim czasie. Ze względu na swoje liczne zalety metoda georadarowa może być stosowana jako metoda uzupełniająca klasyczne badania geofizyczne, prowadzone na wałach przeciwpowodziowych. Otrzymując z tej metody liniowy obraz struktury wewnętrznej wału, można wskazywać miejsca o zaburzonej struk[...]

 Strona 1