Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER KLEPACZKA"

Porównanie szybkości sorpcji papierów i tektur oraz wykonywanych z nich kątowników do opakowań

Czytaj za darmo! »

Jeżeli papiery, tektury i wytwarzane z nich różne wyroby znajdują się w powietrzu o danej temperaturze i wilgotności względnej, to wilgoć w nich zawarta dąży do osiągnięcia określonego stanu równowagi poprzez procesy sorpcji (nawilżania) lub desorpcji (suszenia). Sorpcja wilgoci różnych materiałów z otaczającego powietrza jest zazwyczaj przedstawiana w formie izoterm, które określają nie [...]

Kondycjonowanie filców prasowych z wykorzystaniem strumienicy parowej

Czytaj za darmo! »

Podczas pracy filcu w maszynie papierniczej do jego wnętrza dostają się włókna, wypełniacze, drobne cząstki, które zapychają jego strukturę. Tym samym zmniejsza się przepuszczalność filcu i zdolność do magazynowania wody, staje się on sztywniejszy i bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne. Im dłużej pracuje, tym jego zdolność odwadniająca maleje i odpowiednio obniża się suchość wstęgi po[...]

Zgrzewanie tektury surowej z tworzywami sztucznymi

Czytaj za darmo! »

Termoplastyczne cechy tworzyw polimerowych, przy współdziałaniu wysokich temperatur i zewnętrznych sił mechanicznych, umożliwiają uzyskanie wyrobu finalnego o wymaganych właściwościach fizycznych, wytrzymałościowych i o określonym kształcie geometrycznym wynikającym z przeznaczenia użytkowego bądź konstrukcyjnego. Zazwyczaj jako tworzywa termoplastyczne, zwane potocznie tworzywami sztucznymi[...]

ICT Poland - po uruchomieniu nowej maszyny i nowych linii przetwórczych

Czytaj za darmo! »

- rozmawiamy z Michałem Wremblem, dyrektorem generalnym, Andrzejem Tofflem, dyrektorem papierni i Tomaszem Walickim, dyrektorem marketingu W ostatnim okresie dużo się w ICT zmieniło, wzmocniliście swój potencjał wytwórczy. Prosimy o podsumowanie tych zmian. M.W.: W roku ubiegłym zakończyliśmy realizację dwóch pierwszych etapów projektu K-2, które dotyczyły: budowy i uruchomienia nowej maszyny MP12 do produkcji bibułki tissue, dobudowania magazynów mas celulozowych i półproduktów oraz wybudowania dodatkowych hal przetwórstwa, zainstalowania i uruchomienia nowych linii do przetwarzania bibułki. Przy realizacji tych zadań, zakończonych w lutym 2008 r., pracowało ogółem kilkaset osób. Projekt K-2 jeszcze się nie zakończył, pozostał do realizacji III etap - budowa centrum logistyc[...]

Nowa papiernia SCO-PAK w Orchówku - rozmawiamy z prezesem Grzegorzem Pleskotem

Czytaj za darmo! »

Spółka SCO-PAK, mająca siedzibę w Chełmie, to znany na rynkach krajowych i zagranicznych producent i dostawca tektur falistych, opakowań, kątowników papierowych oraz płyt tekturowych w formie tzw. "plastra miodu". Systematyczny rozwój spółki od 1997 r. oraz wiedza i doświadczenie zarządu i kadry przyczyniły się do zrealizowania ambitnego projektu zbudowania i uruchomienia własnej papierni zlokalizowanej w Orchówku koło Włodawy. W nowej fabryce przewidziano wytwarzanie papierów - flutingów i linerów - o wysokiej jakości, przeznaczonych do produkcji tektury falistej. Prezes Grzegorz Pleskot Panie Prezesie, proszę opowiedzieć, kto był inicjatorem i jak powstał pomysł zbudowania tej najnowszej w Polsce papierni? To był mój pomysł i moje plany od samego początku, czyli od 15 lat,[...]

 Strona 1  Następna strona »