Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM TAŃSKI"

Możliwości naturalnego rozrodu troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w rzece Wołczenica


  Badano możliwości naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych w rzece Wołczenicy w sezonach rozrodczych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011. Określono liczbę gniazd rozrodczych, ich wielkość i położenie w zlewni. Największą przeszkodą dla rozradzających się troci wędrownych okazał się jaz piętrzący w miejscowości Derkacz; ze względu na brak przepławki ryby nie mają możliwości pokonania go podczas migracji rozrodczej. Ponadto ograniczona ilość substratu o określonej granulacji nie pozwala na budowę odpowiedniej liczby kopców tarłowych, w których ryby składają ikrę. Fot. 1. Jaz w miejscowości Derkacz - widok z tyłu cyklu biologicznego usiłuje odbyć wędrówki tarłowe do miejsca zapamiętanego podczas przyjścia na świat (tzw. homing instinct) (Smidt 1950). Zazwyczaj są to górne odcinki rzek, do których dotarcie jest często bardzo utrudnione. Ryby podczas swojej wędrówki natrafiają na wiele zabudowań hydrotechnicznych zaburzających naturalny bieg rzeki. Dodatkowo presja kłusownicza, sieci rybackie, zanieczyszczenia, brak przepławek silnie ograniczają, a niejednokrotnie uniemożliwiają, rybom bezpieczne dopłynięcie na tarliska. Jednak po pokonaniu wszystkich przeszkód trocie docierają do miejsc, w których mogą przystąpić do rozrodu. Jednym z ważniejszych elementów naturalnego tarła troci i innych ryb łososiowatych jest wybór miejsca i budowa gniazda tarłowego w kamienisto-żwirowym dnie rzeki (Dębowski i in. 2008, Tański i in. 2008). Rozród troci wędrownej rozpoczyna się wcześniej niż u łososia (Brylińska, 2000), a termin ten przypada na wrzesień i trwa nawet do stycznia. W tym czasie trocie pokonują bardzo duże odległości w górę rzek. Celem wszystkich wędrujących ryb są czyste, zazwyczaj górne, odcinki rzek wysłane kamienisto- -żwirowym substratem stwarzającym dogodne warunki do budowy gniazda tarłowego. Rozród rozpoczyna się, gdy temperatura wody spada poniżej 10 do 8˚C. Gniazdo buduje głównie samica, Gosp[...]

 Strona 1