Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Artur Ciesielski"

20 LAT DIENES POLSKA DOI:


  Obecność firmy Dienes na polskim rynku datuje się od roku 1993, kiedy to została podpisana umowa między Dienes Werke i p. Arturem Ciesielskim. Umowa ta przewidywała reprezentowanie interesów firmy Dienes w oparciu o biuro przedstawicielskie. Cztery lata intensywnych działań przyniosły spodziewane efekty. Przede wszystkim udało się zaznaczyć obecność dobrej marki na bardzo specjalistycznym rynku. Stosunkowo, jak na tamte czasy, wysokie ceny narzędzi produkcji niemieckiej, w porównaniu z produktami konkurencji polskiej, stopniowo przestawały mieć znaczenie w obliczu rosnących wymagań co do jakości samych narzędzi, jak i jakości gotowego produktu, jakim był papier. Jednocześnie wymagania rynku wymuszały na producentach papieru [...]

 Strona 1