Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Janusz B. BERDOWSKI"

Jakość i innowacyjność oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Czytaj za darmo! »

Nie sposób ocenić wyrobu z punktu widzenia wartości odżywczych, nie znając ilości dodanych składników. Definicja auditu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO 19011-1, która określa, że audit jest to systematyczne i niezależne badanie mające określić, czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osi[...]

Od znaków jakości do systemów zarządzania

Czytaj za darmo! »

Złoty jubileusz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji zobligował mnie do podzielenia się refleksjami dotyczącymi mojej pracy w PCBC w latach 1994-1998 na stanowisku dyrektora Centrum. Nawiązując do mojej wcześniejszej pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego oraz w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego mogę stwierdzić, że zagadnienia jakości zawsze były w centr[...]

Projektowanie i budowanie maszyn i urządzeń spożywczych w aspekcie wymagań normy PN-EN ISO 22000:2006

Czytaj za darmo! »

Maszyny i urządzenia, które są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 22000: 2006 są jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na wyprodukowanie! żywności bardzo dobrej jakości oraz bezpiecznej dla zdrowia człowieka. Bezpieczna maszyna - bezpieczna żywność. Zgodnie z definicją bezpieczeństwa żywności zawartą w normie PN-EN-ISO 22000: 2006 po przetraw[...]

Norma IFS - międzynarodowy standard żywności.Interpretacja nokautów wg wymagań V wersji Normy IFS.

Czytaj za darmo! »

Standaryzacja, zarówno w zakresie jakości produktu, jak i zarządzania jakością produkcji, jest dla przemysłu spożywczego zagadnieniem niezwykle ważnym ze względu na bezpieczeństwo produkowanej żywności. Standard IFS (International Food Standard) wymagany wcześniej przez sieci francuskie i niemieckie, a następnie - w nowej V wersji, obowiązującej od 1.01.2008 r. - także przez sieci włoskie, je[...]

Polska Nagroda Jakości dla firmy Lantmannen Unibake Poland


  Anatomia procesu przygotowania i przyznania PNJ z uwzględnieniem wszystkich jej kryteriów.11 listopada 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Polskich Nagród Jakości. Nagrody wręczał Wicepremier Waldemar Pawlak w obecności przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej - Ministra Olgierda Dziekońskiego oraz prezesa KiG Andrzeja Arendarskiego. Laureatem w kategorii Średnie organizacje produkcyjne została firma produkcyjna Lantmannen Unibake Poland, która od 18 lat specjalizuje się w produkcji pieczywa typu "Fast food" do hamburgerów i hot-dogów, które bezpośrednio po wypieku są pakowane i zamrażane do -18°C. W tym stanie pieczywo charakteryzuje się bardzo długim okresem przydatności do spożycia bez utraty swoich właściwości. W swojej ofercie firma posiada również pieczywo typu Ciabatta, Panini, Bajgle, a także L-kebaba, Pita, oryginalne Croissanty wypiekane na bazie francuskiej receptury i duńskie wyroby ciastkarskie Royal Danish Pastry. Swoje wyroby firma sprzedaje również w opakowaniach detalicznych, jako wyroby świeże i mrożone. W chwili obecnej zatrudnionych jest ponad 173 pracowników, a zakład pracuje w układzie trzyzmianowym, w 4 brygadowym systemie pracy. Zasięgiem sprzedaży Lantmannen Unibake Poland obejmuje terytorium całej Polski i od kilku lat z powodzeniem eksportuje swoje wyroby do wielu krajów europejskich, takich jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Dania, Belgia, Szwecja, Holandia, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Wielka Brytania i Włochy. Piekarnia mieści się w Stanisławowie Pierwszym w gminie Nieporęt, a produkcję swoją opiera o surowce i dodatki polskie, zwracając uwagę na ich jakość i terminowość dostaw. Lantmannen Unibake Poland jest w posiadaniu certyfikatu wg Standardu BRC - V, Wersji wg kategorii "A", przyznanego przez jednostkę certyfikującą angielską SAI - GLOBAL. Kryterium 1 - przywództwo Pierwszym kryterium przy ocenie przedsiębiorstwa starają[...]

Głos w sprawie

Czytaj za darmo! »

Uczestnicy Seminarium "Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności-4", zorganizowanego w dniach 15-17 kwietnia 2012 roku w Zakopanem przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 Sekcję Przemysłu Spożywczego, do którego należą przedstawiciele głównych stron zainteresowanych systemami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywności, czyli producenci żywności, detaliści, stowarzyszenia handlowe, jednostki certyfikujące i jednostki akredytujące, pragną przekazać kilka wniosków, stanowią podsumowanie uwag przedstawionych podczas ożywionej dyskusji na zakończenie konferencji. Warto się z nimi zapoznać. 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości powołania Departamentu Przemysłu Rolno-Spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uzasadnienie: Obecne zagadnienia przemysłu spożywczego są rozlokowane w różnych departamentach. Pracownicy przemysłu nie są w stanie zgłębić wiedzy, jakie zagadnienia znajdują się w poszczególnych departamentach. Uczestnicy Seminarium zwrócili uwagę na konieczność powołania Departamentu Przemysłu Rolno-Spożywczego, który zajmie się między innymi koordynacją zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności w 17 branżach przemysłu spożywczego (branża mięsna, owocowo-warzywna, drobiarska, mleczarska, piekarska i cukiernicza, spirytusowa, winiarska, browarnicza, cukrownicza, lodziarska, dodatków do żywności i inne). 2. Należy w nazwie Ministerstwa Rolnictwa i R[...]

Interpretacja wymagań standardu wg VI wersji BRC oraz vi wersji standardu IFS


  W poszczególnych standardach są wyeksponowane wymagania mające bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności, a więc wymagania te muszą być stosowane w sposób bardzo precyzyjny i konsekwentny w celu natychmiastowego uruchamiania działań korygujących przeciwdziałających powstawaniu wadliwych produktów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt.Bardzo dużo firm spożywczych w Polsce i na świecie wdraża systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w oparciu o wymagania PN - EN - ISO 22000:2006 z uwzględnieniem PAS 220 oraz standardów BRC i IFS. Sieci handlowe angielskie wymagają certyfikatu na zgodność z wymaganiami IFS. Z tych względów przedsiębiorstwa sektora gospodarczego spożywczego, które pragną dostarczać swoje wyroby do sieci handlowych angielskich, takich jak TESCO i innych oraz do sieci handlowych niemieckich, takich jak LIDL i innych oraz sieci francuskich, takich jak AUCHAN, CAREEFUR i innych oraz sieci handlowych włoskich muszą być w posiadaniu 3 lub 4 i więcej aktualnych certyfikatów dotyczących poszczególnych standardów przyznanych przez trzecią niezależną stronę jaką jest uprawniona jednostka certyfikująca. Jedną z korzyści posiadania certyfikatów jest fakt, że takie przedsiębiorstwo nie jest zbyt często odwiedzane, przez audytorów drugiej strony. Poszczególne standardy na wielu odcinkach są do siebie podobne, a więc spełnienie wymagań jednego standardu pozwala na jego dostosowanie do standardu drugiego. Tu postanowiono dokonać analizy wymagań fundamentalnych VI wersji standardu BRC z wymaganiami VI wersji IFS, która obowiązuje od 1 lipca 2012 roku, VI wersja BRC obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. W poszczególnych standardach są wyeksponowane wymagania mające bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności, a więc wymagania te muszą być stosowane w sposób bardzo precyzyjny i konsekwentny w celu natychmiastowego uruchamiania działań korygującyc[...]

 Strona 1  Następna strona »