Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA SAMOLEJ"

Sytuacja wodno-sanitarna w Strefie Gazy

Czytaj za darmo! »

Rzeka Wadi ma szczególne znaczenie dla Strefy Gazy, gdyż stanowi jedyne źródło wód powierzchniowych w tym rejonie oraz odgrywa znaczącą rolę dla bioróżnorodności. Szczególne usytuowanie tego rejonu nie sprzyja prawidłowej gospodarce wodno- ściekowej, rzutując w dramatyczny sposób na warunki życia ludności oraz stan nadmorskich ekosystemów. AGNIESZKA SAMOLEJ Sytuacja wodno-sanitarna w Strefie Gazy Strefa Gazy to niewielki obszar ziemi położony na Bliskim Wschodzie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczący na południowym-zachodzie z Egiptem, na północy i wschodzie z Izraelem. Długość tego obszaru wynosi 41 km, szerokość od 6 do 12 km, a całkowita powierzchnia to 360 km2. Obszar pozostaje pod administracją władz Autonomii Palestyńskiej, jednak od czerwca 2007 r. faktyczną kontrolę sprawuje organizacja Hamas. Obszar ten zamieszkały jest przez ok. 1,5 mln osób; większość stanowią uchodźcy palestyńscy i ich potomkowie, którzy opuścili swoje domy podczas wojny izraelsko-arabskiej 1948. ■ Uwarunkowania środowiskowe Teren, na którym położona jest Strefa Gazy, jest płaski, a jego pofałdowanie wynika najczęściej z obecności nadmorskich wydm. Najwyżej położnym punktem jest wzgórze Abu ‘Awdah (Joz Abu’ Auda) - 105 m n.p.m. Długość linii brzegowej wynosi 41 km. Jednakże Morze Śródziemne u wybrzeża Strefy Gazy jest zanieczyszczone - szacuje się, że każdego dnia odprowadzanych jest do niego 50-80 tys. m3 surowych ścieków. Ponadto degrada- Rys. 1. Strefa Gazy (źródło: https://www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/geos/gz.html) nad 3500 km2 i obejmuje swym zasięgiem północną część Pustyni Negev oraz wzgórza w okolicach Hebronu (Izrael/ Autonomia Palestyńska). Jej całkowita długość od źródeł do ujścia wynosi natomiast 105 km. Wadi Gaza ma dwa główne dopływy: Wadi Alsharia - zbierająca wodę ze wzgórz Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz Wadi Alshallala - zbierająca wodę z północnej czę[...]

Sytuacja wodno-sanitarna w Republice Sudanu Południowego DOI:


  Artykuł opisuje sytuację wodno-sanitarną oraz wyzwania w sektorze wodno-sanitarnym w najmłodszym państwie świata - Sudanie Południowym. Przedstawiono skrukturę instytucjonalną i sposób zaopatrzenia w wodę ludności lokalnej oraz podstawowe akty prawne i rozwiązania praktyczne. Artykuł porusza również sprawy dotyczące odprowadzania ścieków. Republika Sudanu Południowego jest położona w Afryce środkowowschodniej. Kraj ten graniczy od północy z Sudanem, od wschodu z Etiopią, od zachodu z Republiką Środkowej Afryki, od południowego zachodu z Demokratyczną Republiką Kongo, od południa z Ugandą i od południowego wschodu z Kenią. Sudan Południowy jest podzielony administracyjnie na 10 stanów i 79 hrabstw. Sudan Południowy uzyskał niepodległość 9 lipca 2011 r., po 22 latach wojny domowej między przedstawicielami muzułmańskiej, arabskiej północy z chrześcijańskimi i animistycznymi plemionami afrykańskiego południa. Wojna zakończyła się podpisaniem porozumienia pokojowego (Comprehensive Peace Agreement - CPA) w 2005 r. Jednak nawet po jej zakończeniu i odzyskaniu niepodległości sytuacja w kraju pozostała napięta. Ostatecznie 15 grudnia 2013 r. wybuchł trwający do dziś konflikt zbrojny pomiędzy zwolennikami obecnego prezydenta (Salva Kiir Mayardit) a zdymisjonowanego w sierpniu 2013 r. wiceprezydenta (Riek Machar Teny). W wyniku długotrwałej wojny i ciągłych konfliktów infrastruktura w kraju właściwie nie istnieje, a inwestycje zapoczątkowane po 2005 r. zostały zatrzymane z powodu ostatnich wydarzeń. Statystyki pokazują, że mniej niż 2% społeczeństwa ma dostęp do energii elektrycznej, tylko 34% do czystej wody pitnej, a 14,6% do urządzeń sanitarnych (Africa Development Bank - July 2011 - South Sudan infrastructure needs assessment study, Water and Sanitation sub-component). Sudan Południowy jest krajem bogatym w surowce mineralne, ze złożami uranu, złota, srebra, miedzi i ropy naftowej, ale ze względu na obecną syt[...]

 Strona 1