Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kuczyński"

Wpływ lintingu na proces drukowania offsetowego

Czytaj za darmo! »

W technologii drukowania offsetowego, podobnie jak w innych technikach poligraficznych, spotkać można wiele negatywnych zjawisk mających istotny wpływ na jakość uzyskiwanych druków. Tematem niniejszej pracy jest bardzo złożone i do dziś nierozpoznane do końca zagadnienie lintingu, które występuje w coldsecie, odmianie techniki offsetowej stosowanej do drukowania gazet. Linting jest zjawiskiem polegającym na osadzaniu się masy papierowej na obciągu gumowym cylindra pośredniego maszyny drukującej. Jest ono spowodowane oddzielaniem się cząstek włókien z powierzchni papieru podczas drukowania. Istnieje wiele czynników mających wpływ na intensywność występowania tego zjawiska. Najważniejsze z nich związane są z właściwościami papieru, do innych zalicza się właściwości farby,[...]

 Strona 1