Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Henrykowski"

Moja przygoda z PCBC

Czytaj za darmo! »

W 1979 roku pracując w OBR "Polsport" w Warszawie otrzymałem propozycję uczestnictwa w charakterze rzeczoznawcy w pracach Komisji Oceny Sprzętu Sportowego i Turystycznego w Centralnym Biurze Jakości Wyrobów w Warszawie. Do tego momentu znałem instytucję i zakres jej działalności tylko pobieżnie. Spotkałem się z wyrobami oznaczonymi znakami Q, 1 i B ale nie znałem dokładnie systemu i nie wied[...]

55 lat w służbie jakości (BZJ - CBJW - PCBC - PCBC SA)


  Historia działań instytucjonalnych.Utworzenie Początki sięgają 1958 roku, kiedy to w dniu 19 września opublikowano uchwałę nr 355 Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności. W ślad za tą ustawą w dniu 8 listopada wydana została kolejna o numerze 426 w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości. Celem było stworzenie warunków i zachęta do dalszego podnoszenia jakości wyrobów w oparciu o normy, dokumentację techniczną oraz ocenę rzeczoznawców. Uchwała wprowadziła pojęcie znaku jakości do oznaczania wyrobów wysokiej jakości produkcji krajowej i zawierała procedurę postępowania przy przyznawaniu znaków jakości oraz określała jednostki (instytucje państwowe i organizacje społeczne), które mogły uzyskać upoważnienie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przyznawane w określonej dziedzinie. Przewidziano także możliwość ustalania przez Prezesa PKN znaku jakości klasy specjalnej dla wyrobów reprezentujących klasę światową. Uchwała przewidywała powołanie Głównej Komisji Znaku Jakości, której najważniejszym zadaniem było ustalanie kierunków i założeń, zasad znakowania wyrobów, procedur kontroli. Przewidziano także powołanie komisji rzeczoznawców, których zadaniem była ocena wyników badań oraz opiniowanie jakości wyrobów. Na podstawie uchwał Rady Ministrów i prezesa PKN wprowadzono dwa znaki: znak "Q" - dla wyrobów odpowiadających najwyższemu poziomowi światowemu i znak "1" - dla wyrobów reprezentujących wysoki poziom krajowy. Powołanie Biura Znaku Jakości i możliwość uzyskiwania znaków jakości było próbą administracyjnego wpływania na poprawę jakości wytwarzanych przez polski przemysł wyrobów. Miało ono poprawić ich konkurencyjność na światowych rynkach, a także uświadomić polskim konsumentom, które z oferowanych produktów należy wybierać w pierwszej kolejności. Twórcy tamtych przepisów liczyli, że przy okazji nastąpi poprawa efektywności gospodarowania. Nie ulega wąt[...]

Z jakością przez dziesięciolecia


  Dr inż. Wojciech Henrykowski z dniem 23 grudnia 1997 r. zostałem powołany na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.Każdy jubileusz skłania do wspomnień i do refleksji. Jednostka, którą mam przyjemność zarządzać od 1997 r. - najpierw jako dyrektor, a od stycznia 2003 r. jako prezes Zarządu - rozpoczynała swoją działalność w warunkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Od ponad dwudziestu lat dobrze sobie radzi w gospodarce rynkowej i cały czas jest liderem certyfikacji, kontynuując swoje prace w ramach standardów Unii Europejskiej. W związku z tym uważam, że naszych 55 lat nie wolno dzielić na te do 1990 r. i później czy też do 2004 r. i dalej. w gronie pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. są osoby, które rozpoczynały swoją karierę zawodową - podobnie jak ja - w latach 70. i 80. minionego stulecia, a teraz z sukcesami kontynuują swoją pasję za-wodową o nazwie jakość, wykorzystując nabyte wcześniej doświadczenie zawodowe. Wielu całe swoje życie zawodowe związało z obecną firmą Jubilatem, ale duża część kadry trafiła do PCBC S.A. z innych firm i organizacji. Przed jednymi i drugimi z równym szacunkiem chylę czoła. Należę do drugiej grupy, która swoje pierwsze doświadczenia zdobywała w przemyśle. Moje "sportowe" początki Dzieląc się swoimi refleksjami i wspominając przeszłość, chcę przypomnieć, że już w 1978 r. pracowałem na stanowisku kierownika Zakładu Badań, Normal[...]

 Strona 1