Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RUDOLF KAWALLA"

Badania właściwości nowoczesnych blach karoseryjnych ze stali typu trip

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie mikrostruktury i właściwości mechanicznych nowoczesnej niskostopowej stali typu TRIP wytwarzanej po walcowaniu na zimno i wyżarzaniu w linii ciągłego cynkowania ogniowego. Udokumentowano mikrostruktury i właściwości mechaniczne tej stali na różnych etapach komercyjnej produkcji przemysłowej: w stanie gorącowalcowanym oraz zimnowalcowanym bez wyżarzania. 2009 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 373 The objective of this work was to determine the microstructure and the mechanical properties of modern low alloy TRIP steel, which is manufactured in the industrial practice in the hot dip galvanized line. The microstructures and the mechanical properties in each stage of the industrial production: hot rolled and cold rolled not annealed condition were investigat[...]

Zachowanie się kompozytów aluminium-stop aluminium podczas ściskania w temperaturze 480 °C

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań plastometrycznych materiałów z proszku aluminium RAl-1 i proszku stopu Al17Si5Fe3Cu1,1Mg0,6Zr oraz mieszanek tych proszków, otrzymanych w wyniku kucia na gorąco. Opracowano krzywe płynięcia dla tych materiałów. Zachowanie się materiałów badano w temperaturze 480 °C przy prędkości odkształcenia 0,1, 1, 10 s-1. Wartości naprężenia uplastyczniającego porównano z wartościami obliczonymi stosując regułę mieszanin. Compression data at 480 °C and strain rates of 0.1, 1 and 10 s-1 for composites Al -X% Al17Si5Fe3Cu1,1Mg0,6Zr alloy after closed die forging at 480 °C are presented. They show good conformity with the law of mixtures for flow stresses at 0.7 logarithmic strain. Słowa kluczowe: materiały kompozytowe otrzymane z proszku aluminium, badania plastometryczne[...]

 Strona 1