Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA KAWECKA-CEBULA"

Badania adhezji wtrąceń w stali na modelu zimnym

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano jakościową obserwację i interpretację zjawiska filtracji wtrąceń w ciekłej stali na wodnym stanowisku eksperymentalnym. Zbadano wpływ szybkości przepływu medium z zawieszonymi kulkami z tworzywa sztucznego oraz rodzaju materiału imitującego filtr (wpływ kąta zwilżania) na adhezję. Model wodny nie spełnia w pełni kryteriów podobieństwa, dlatego nie jest modelem ilościowym dla zjawi[...]

Możliwości spieniania żużla z podwyższoną zawartością tlenków chromu w piecach łukowych

Czytaj za darmo! »

Technologia spieniania żużla podczas produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym jest jednym z ważniejszych czynników, powodujących wzrost wydajności produkcji oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania. Metoda jest powszechnie stosowana w przypadku produkcji stali węglowych. Jednak w przypadku wytwarzania stali z wysokimi zawartościami chromu - co jest związane ze znacznymi zawartościami tlenków ch[...]

 Strona 1